16. DAN MOLITVA ZA PUT KOJI JE ODREDIO BOG

DJELA 2:46-47; 1 PT 4:10; 1 KOR 14:26; EF 4:12, 16

16. Da sveti iskoriste sadašnje okolnosti kako bi njegovali život crkve koji je vitalniji, više prevladavajući, plodonosniji i više u skladu sa putem koji je odredio Bog kroz oslobađanje organske funkcije svakog svetog (Dj 2:46-47; 1 Pt 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Djela 2:46-47 -Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

1 Pt 4:10 -Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!

1 Kor 14:26 -Što dakle braćo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje - sve neka bude radi izgrađivanja.

Ef 4:12, 16 -Za usavršavanje svetih za djelo službe, za izgradnju Kristovog Tijela, od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Služba: Kād pridodan molitvi

Otkrivenje 8 pokazuje nam kako će Bog u Svojoj upravi suditi ovo doba. Ali ovaj sud čeka molitve onih koji su primili otkupljenje krvlju i dokončanje križem (krstom). Čeka se molitva onih koji su uskrsli da traže Njegovo srce i koji stoje na poziciji smrti, omogućujući tako uskrslom Kristu da se sjedini sa njihovim molitvama. One će, stoga, biti ogromne molitve koje mogu suditi i okončati ovo doba. Ponavljamo, razlog zbog kojeg oni mogu moliti za tako uzvišene i velike stvari je taj što su dokončani na križu (krstu) i mogu dopustiti da uskrsli Krist bude dodan njihovim molitvama. To je značenje kāda koji se dodaje molitvama. (Lekcije o molitvi, str. 172173).Lessons on Prayer, pp. 172-173)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

17. DAN MOLITVA DA SVETI BUDU SVEĆENICI KOJI SE TRUDE

RIM 15:16; 2 TIM 4:2; DJELA 10:24

17. Da svi sveti budu energizirani kao svećenici koji se trude u Evanđelju, koji propovijedaju Riječ bilo zgodno, bilo nezgodno, svojim rođacima, prijateljima, kolegama i ljudima koje susreću, kako bi ih osvojili i prinijeli Bogu kao posvećenu žrtvu (Rim 15:16; 2 Tim 4:2; Dj 10:24).

Rim 15:16 -da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega te prinos pogana postane ugodan, posvećen Duhom Svetim.

2 Tim 4:2 -propovijedaj Riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

Djela 10:24 -Drugi dan stiže u Cezareju. Kornelije ih je čekao sazvavši rodbinu i prisne prijatelje.

Služba: U ime Gospoda Isusa—ono što je Bog predao crkvi

Na Zemlji crkva nema veću vlast od vlasti činjenja stvari u ime Gospoda Isusa. Gospod je Svoje ime predao crkvi. To je ono najveće što je Bog predao jer ovo ime označava Njega Samog. Što god govorite u ime Gospoda Isusa postaje ono što govori Sam Gospod. Što god tražite u ime Gospoda Isusa postaje ono što On traži. Što god odlučite u ime Gospoda Isus postaje ono što Gospod odlučuje. Crkva ima vlast da govori u Gospodnje ime. Kakvo je poslanje Bog predao crkvi! (Molitvena služba crkve, str. 53).Molitvena služba crkve,, p. 53)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

18. DAN MOLITVA DA POSTOJANO NASTAVIMO DALJE

DJELA 2:42; MT 6:6; 18:19-20; KOL 4:2; 1 SOL 5:17

18. Da sveti nastave postojano u molitvi te da njihov molitveni život bude izgrađen osobno (lično), u malim grupama i na sastancima crkve dok molitva nije neprestana (Dj 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1 Sol 5:17).

Djela 2:42 -Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.

Mt 6:6 -Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."

Mt 18:19-20 -"Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."

Kol 4:2 -U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!

Služba: Molitva autoriteta

Biblija sadrži najuzvišeniju i najduhovniju molitvu. Ali malo je ljudi koji mole ovu molitvu i malo je onih koji na nju svraćaju pažnju. Koja je to molitva? To je «molitva autoriteta.» Znamo da postoje molitve slavljenja, molitve zahvaljivanja, molitve preklinjanja i molitve prošnje. Ali malo nas zna da postoji molitva autoriteta. Molitva autoriteta je zapovjedajuća molitva. To je najpresudnija i najduhovnija molitva u Bibliji. Ta vrsta molitve znak je autoriteta i objavljivanje je autoriteta.

Braćo i sestre, ako želite biti čovjek molitve, morate naučiti da molite s autoritetom. Takvu molitvu opisao je Gospodin u Mateju 18:18: «Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.» U ovom stihu postoji molitva koja se zove molitva svezivanja i molitva koja se zove molitva odrješivanja. Kretanje u nebu ovisi o kretanju na zemlji. Nebo sluša zemlju i poslušno je zapovijedi sa zemlje. Što god zemlja sveže, bit će svezano na nebesima, i što god zemlja odriješi, bit će odriješeno u nebu. Zemlja ne moli; ona svezuje i odrješuje. To znači moliti s autoritetom. (Molitvena služba crkve, str. 61)Molitvena služba crkve,, p. 61)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

19. DAN MOLITVA ZA POBJEDNIKE

OTK 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

19. Da sveti odreagiraju na Gospodnji poziv te da budu sazdani kao pobjedenici kako bi bili Gospodnje dispenzacijsko sredstvo da uvede novo doba (Otk 2:7; 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Otk 3:21 -"Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo."

Otk 12:5 -A jedan od starješina reče: "Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.

Otk 12:10-11 -I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti.

Služba: Molitva autoriteta

Biblija nam pokazuje odnos između molitve, posta i autoriteta. Molitva ukazuje na to da tražimo Boga, dok post ukazuje na to da se odričemo od svog ja ... Moramo tražiti Boga i istovremeno se odricati od našeg ja. Kad se naša potraga za Bogom i naše odricanje od našeg ja sjedine i zajedno pomiješaju, odmah tu postoji vjera. Kad imamo vjeru, imamo autoritet zapovjediti demonima da odu. Braćo i sestre, ako tražimo Boga, ali se ne odričemo od svog ja, nemamo vjeru i nemamo autoritet. Ali ako tražimo Boga i odričemo se svog ja, odmah ćemo imati vjeru i autoritet i moći ćemo izgovarati molitve vjere i autoriteta. Braćo i sestre, najvažnije molitve i najduhovnije molitve su molitve autoriteta. (Molitvena služba crkve, str. 73-74).Molitvena služba crkve,, pp. 73-74)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

20. DAN MOLITVA DA NEPRIJATELJ BUDE SVEZAN

MK 3:27; 1 IV 3:2 OTK 12:10-11; LK 18:7

20. Da neprijatelj, Sotona, bude svezan, da djela Đavla budu uništena, da bude zbačen tužitelj braće, da Bog izvrši osvetu nad njim kao onim koji je protivnik svetih (Mk 3:27; 1 Iv 3:8; Otk 12:10-11; Lk 18:7).

Mk 3:27 -Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!"

1 Iv 3:2 -Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

Otk 12:10-11 -I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti.

Lk 18:7 -Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu?

Služba: Potpuna opskrba za našu molitvu

Naše se slabosti najlakše očituju u našim molitvama. Ništa ne izlaže našu duhovnu slabost više od molitve. Znamo koliko je učenicima bilo teško moliti se u Getsemanskom vrtu; nisu mogli biti budni i moliti se. Ali hvala Gospodu što imamo moćnog Duha kao našu pomoć. Moramo imati povjerenja u Duha koji prebiva u nama kako bi djelovao u nama u skladu sa Svojom silom, jer On je naša pomoć u vrijeme naše slabosti i gluposti. Iako mi ne znamo kako se moliti, Duh Sveti je u nama; On poznaje Božju volju i naučit će nas moliti po Božjoj volji. Naučit će nas da imamo inteligentno zajedništvo s Bogom i uvest će nas u stvarnost tog zajedništva. Trebamo se pouzdavati u Krista u koga vjerujemo i u Duha koji nas podržava i pomaže nam moliti se. (Sabrana djela of Watchmana Nee-ja, sv. 38, str. 460-461).The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 460-461)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

Ustrajte u molitvi.