16. GÜN: TANRI'NIN BUYURDUĞU YOL İÇİN DUA

Elç. 2:46-47; 1Pe. 4:10; 1Ko. 14:26; Ef. 4:12, 16

Kutsalların mevcut koşullarını kullanarak her kutsalın işlevinin serbest bırakılmasıyla daha canlı, daha ütün gelen, daha verimli ve daha fazla Tanrı'nın buyurduğu yola uyan kilise hayatını geliştirmeleri için dua edin (Elç. 2: 46-47) ; 1Pe. 4:10; 1Ko. 14:26; Ef. 4:12, 16).

Elç. 2:46-47—And day by day, continuing steadfastly with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they partook of their food with exultation and simplicity of heart, praising God and having grace with all the people. And the Lord added together day by day those who were being saved.

1Pe. 4:10—Each one, as he has received a gift, ministering it among yourselves as good stewards of the varied grace of God.

1Ko. 14:26—What then, brothers? Whenever you come together, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for building up.

Ef. 4:12, 16—For the perfecting of the saints unto the work of the ministry, unto the building up of the Body of Christ, out from whom all the Body, being joined together and being knit together through every joint of the rich supply and through the operation in the measure of each one part, causes the growth of the Body unto the building up of itself in love.

Hizmetin Literatürü: Duaya Eklenmiş Buhur

Vahiy 8, bize Tanrı'nın idaresinde bu çağı nasıl yargılayacağını gösteriyor. Ancak bu yargı, hem kanın fidyeyle kurtuluşu hem de çarmıh tarafından son verilşi kabul edenlerin dualarını bekliyor. O'nun kalbinin peşinden koşmak için diriltilmiş olan ve ölüm konumunda duran, böylece dirilmiş Mesih'in dualarına katılmasına izin veren dualarını bekliyor. Bu nedenle, bu çağa hükmedebilecek ve sona erdirebilecek muazzam dualar olacaktır. Tekrar ediyoruz, böyle yüksek ve harika şeyler için dua edebilmelerinin nedeni, çarmıhta sona erdirilmeleri ve dirilmiş Mesih'in dualarına eklenmesine izin verebilmeleridir. Dualara eklenmiş buhurun anlamı budur. (Lessons on Prayer, pp. 172-173)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

17. GÜN: KUTSALLARIN EMEK VEREN BİR KAHİN OLMALARI İÇİN DUA

Rom. 15:16; 2Ti. 4:2; Elç. 10:24

Tüm kutsalların, zaman uygun olsun olmasın Söz'ü akrabalarına, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tanıştıkları insanlara emek veren Müjde'nin kahinleri olarak duyurup onları kazanmak ve onları kutsal bir sunu olarak Tanrı'ya sunmak için enerjilendirilmeleri için dua edin (Rom. 15:16; 2Ti. 4: 2; Elç. 10:24).

Rom. 15:16—Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkârı oldum. Tanrı'nın Müjdesi'ni bir kâhin* olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar, Kutsal Ruh'la kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. 

2Ti. 4:2—Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. 

Elç. 10:24—İkinci gün Sezariye'ye vardılar. Bu arada Kornelius, akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. 

Hizmetin Literatürü: Rab İsa Adıyla - Tanrı'nın Emaneti

Yeryüzünde kikisenin Rab İsa’nın adıyla işler yapmaktan daha büyük bir yetkisi yoktur. Rab adını kiliseye teslim etmiştir. Bu çok büyük bir emanettir çünkü bu ad O’nu temsil etmektedir. Rab İsa’nın adıyla ettiğiniz her söz Rab’bin kendisinin sözü haline gelir. Rab İsa’nın adıyla dilediğiniz her şey Rab’bin kendisinin dilediği şey haline gelir. Rab’bin adıyla karar verdiğiniz her şey Rab’bin karar verdiği şey haline gelir. Kilisenin Rab’bin adıyla konuşmaya yetkisi vardır. Tanrı’nın kiliseye verdiği bu emanet ne büyüktür! (Kilisenin Dua Hizmetis. 53)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

18. GÜN: DUAYA ADAMAK İÇİN DUA

Elç. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Kol. 4:2; 1Se. 5:17

Kutsalların duaya adamaya devem etmeleri için ve sürekli dua edene kadar kişisel olarak, küçük gruplar halinde ve kilise toplantılarında dua hayatlarını geliştirmeleri için dua edin (Elç. 2:42; Mat. 6: 6; 18: 19-20; Kol. 4: 2; 1Se. 5:17).

Elç. 2:42—Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.

Mat. 6:6—Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. 

Mat. 18:19-20—Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım." 

Kol. 4:2—Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin.

Hizmetin Literatürü: Yetki Duası

Kutsal Kitap’ta son derece yüce ve ruhsal bir dua vardır. Ancak bu duayı pek az insan eder ve pek azının dikkatini çeker. Bu hangi duadır? Bu “yetki duası”dır. Övgü, şükür, yakarış duaları olduğunu biliriz. Ancak pek azımız bir yetki duasının varlığından haberdardır. Bu, Kutsal Kitap’taki en önemli ve en ruhsal duadır. Bu tip dua yetkinin işaretidir ve yetkinin ilan edilmesidir.

Kardeşler, eğer bir dua adamı olmak istiyorsanız yetkiyle dua etmeyi öğrenmelisiniz. Rab, Matta 18:18’de bu tip duanın tanımını yapmıştır. “Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.” Bu ayette bağlama duası ve çözme duası denilen dualardan söz edilmektedir. Gökteki hareket yeryüzündeki harekete bağımlıdır. Gök yeryüzünü dinler ve onun buyruğuna itaat eder. Yeryüzünde bağlanan her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözülen her şey gökte de çözülmüş olackatır. Yeryüzü dua etmez; bağlar ve çözer. Yetkiyle dua etmek budur. (Kilisenin Dua Hizmetis. 67)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

19. GÜN: GALİP GELENLER İÇİN DUA

Va. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Kutsalların çağı çevirmek için Rab'bin dönemsel aracı olmak üzere galip gelenler olarak kaldırılmaları ve oluşturulmaları için dua edin (Va. 2: 7, 11, 17, 26; 3: 5, 12, 21; 12: 5, 10-11; 14: 1-5).

Va. 3:21—Ben nasıl galip gelerek Babam'la birlikte Babam'ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. 

Va. 12:5—Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü.

Va. 12:10-11—Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: "Tanrımız'ın kurtarışı, gücü, egemenliği Ve Mesihi'nin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, Onları Tanrımız'ın önünde gece gündüz suçlayan Aşağı atıldı. Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

Hizmetin Literatürü: Yetki Duası

Kutsal Kitap bize dua, oruç ve yetki arasındaki ilişkiyi gösterir. Dau Tanrı’nın peşinde olduğumuzu gösterirken oruç tutmak benliğimizi inkâr ettiğimizi gösterir….Aynı zamanda hem Tanrı’yı aramalı, hem de benliğimizi inkâr etmeliyiz. Tanrı’nın peşinden koşmamızla benliğimizi inkâr etmemiz birleşip karıştığında hemen iman doğar. İmanımız oluğu zaman cinleri kovmaya yetkimiz olur. Kardeşler, eğer Tanrı’yı arar ama benliğimizi inkâr etmezsek imanımız olmaz ve yetkimiz de olmaz. Ancak hem Tanrı’yı arar hem de benliğimizi inkâr edersek çok geçmeden imanımız ve yetkimiz olacaktır ve yetkiyle dua edebileceğiz. Kardeşler, en önemli dualar ve en ruhsal dualar yetkiyle edilen dualardır. (Kilisenin Dua Hizmeti, ss. 80-81)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

20. GÜN: DIŞMANI BAĞLAMAK İÇİN DUA

Mar. 3:27; 1Yu. 3:8; Va. 12:10-11; Luk. 18:7

Düşmanın, Şeytan'ın bağlanması için, şeytanın işlerinin yok edilmesi için, kardeşlerin suçlayıcısının aşağa atılması ve kutsalların düşmanlarına karşı hakkını alınmaları için dua edin (Mar. 3:27; 1Yu. 3: 8; Va. 12: 10-11; Luk. 18: 7).

Mar. 3:27—Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. 

1Yu. 3:8—Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. 

Va. 12:10-11—Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: "Tanrımız'ın kurtarışı, gücü, egemenliği Ve Mesihi'nin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, Onları Tanrımız'ın önünde gece gündüz suçlayan Aşağı atıldı. Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

Luk. 18:7—Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? 

Hizmetin Literatürü: Duamız için Bol Bir Sağlayış

Zayıflığımız kolaylıkla dualarımızda kendini gösterir. Hiçbir şey ruhsal zayıflığımızı duadan daha fazla gösteremez. Öğrencilerin Getsemani bahçesinde dua etmesinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz; onlar uyanık duramadılar ve dua edemediler. Ama Rab'be şükürler olsun ki bizim yardımımız olarak güçlü Ruh'a sahibiz. O'nun gücüne göre içimizde etki eden kalıcı Ruh'a güvenmeliyiz. Çünkü O, zayıflık ve aptallık olduğumuzda yardımımız olur. Nasıl dua edeceğimizi bilmesek de, Kutsal Ruh içimizde; O, Tanrı'nın isteğini biliyor ve bize Tanrı'nın isteğine göre dua etmeyi öğretecek. Bize akıllıca Tanrı ile paydaşlık kurmayı öğretecek ve paydaşlık gerçekliğine getirecek. İnandığımız Mesih'e ve bizi destekleyen ve dua etmemize yardım eden Ruh'a güvenmeliyiz. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 460-461)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

Kendinizi duaya verin.