ZIUA 16: RUGĂCIUNE PENTRU CALEA STABILITĂ DE DUMNEZEU

Fapte 2:46-47; 1 Pet. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efes. 4:12, 16

Pentru ca sfinții să folosească circumstanțele actuale pentru a cultiva o viață de biserică mai vitală, triumfătoare, rodnică și mai mult conform căii stabilite de Dumnezeu prin eliberarea funcției organice a fiecărui sfânt (Fapte 2:46-47; 1 Pet. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efes. 4:12, 16).

Fapte 2:46-47— Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

1 Pet. 4:10— Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

1 Cor. 14:26— Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul, o învăţătură, altul, o descoperire, altul, o vorbă în altă limbă, altul, o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Efes. 4:12, 16— Pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Slujbă: Tămâia să fie adăugată la rugăciune

Apocalipsa 8 ne arată cum va judeca Dumnezeu această epocă în administrația Sa. Însă această judecată așteaptă rugăciunile celor care au primit atât răscumpărarea sângelui, cât și terminarea prin cruce. Ea așteaptă rugăciunile celor care au fost înviați pentru a căuta inima Domnului și care stau pe poziția morții, permițându-i astfel Cristosului înviat să Se alăture rugăciunilor lor. Astfel, acele rugăciuni vor fi unele nemaipomenite care vor judeca și vor pune capăt acestei epoci. Repetăm, motivul pentru care ei se pot ruga astfel de lucruri înalte și mărețe este acela că ei au fost terminați la cruce și sunt capabili să-I permită Cristosului înviat să Se adauge rugăciunilor lor. Acesta este înțelesul tămâii care este adăugată rugăciunilor lor. (Lessons on Prayer, pp. 172-173)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

ZIUA 17: RUGĂCIUNE CA SFINȚII SĂ FIE PREOȚI CARE SE OSTENESC

Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Fapte 10:24

Pentru ca toți sfinții să fie energizați ca preoți care se ostenesc ai Evangheliei, care predică Cuvântul la timp și ne la timp, rudelor, prietenilor, colegilor și oamenilor pe care îi întâlnesc, pentru a-i câștiga și oferi ca ofrandă sfințită lui Dumnezeu (Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Fapte 10:24).

Rom. 15:16— Ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.

2 Tim. 4:2— Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.

Fapte 10:24— A doua zi s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase.

Slujbă: În numele Domnului Isus — Însărcinarea lui Dumnezeu

Pe pământ biserica nu are o autoritate mai mare decât autoritatea de a face lucruri în numele Domnului Isus. Domnul Și-a încredințat numele Său bisericii. Această încredințare este cea mai mare, întrucât numele acesta Îl reprezintă pe El Însuși. Orice vorbiți în numele Domnului Isus devine ceea ce vorbește Domnul Însuși. Orice cereți în numele Domnului Isus devine ceea ce cere El. Orice decideți în numele Domnului Isus devine ceea ce decide Domnul. Biserica are autoritatea de a vorbi în numele Domnului. Ce încredințare i-a dat Dumnezeu bisericii! (The Prayer Ministry of the Church, p. 53)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

ZIUA 18: RUGĂCIUNE PENTRU A CONTINUA CU STATORNICIE

Fapte 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17

Pentru ca sfinții să continue cu statornicie în rugăciune și pentru ca viața lor de rugăciune să fie zidită în mod personal, în grupuri mici și în adunările bisericii, până când rugăciunea devine neîncetată (Fapte 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17).

Fapte 2:42— Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Mat. 6:6— Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Mat. 18:19-20— Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.

Col. 4:2— Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.

Slujbă: Rugăciune de autoritate

Biblia conține o rugăciune foarte înaltă și spirituală. Însă puține persoane se roagă o astfel de rugăciune și puțini îi dau atenție. Ce este această rugăciune? Este „rugăciunea de autoritate”. Știm că există rugăciuni de laudă, rugăciuni de mulțumiri, rugăciuni de cerere și rugăciuni imploratoare. Dar puțini dintre noi cunosc că există o rugăciune a autorității. O rugăciune de autoritate este o rugăciune care poruncește. Aceasta este cea mai crucială și mai spirituală rugăciune din Biblie. Acest fel de rugăciune este un semn de autoritate și o declarație de autoritate.

Frați și surori, dacă doriți să fiți o persoană a rugăciunii, trebuie să învățați să vă rugați cu autoritate. Acest fel de rugăciune este descris de Domnul în Matei 18:18. „Orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.” În acest verset este o rugăciune care se numește rugăciune de legare și o rugăciune numită rugăciune de dezlegare. [...] Cerul ascultă pământul și ascultă de porunca pământului. Orice leagă pământul va fi legat în cer și orice dezleagă pământul va fi dezlegat în cer. Pământul nu se roagă; el leagă și dezleagă. Aceasta este să ne rugăm cu autoritate. (The Prayer Ministry of the Church, p. 61)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

ZIUA 19: RUGĂCIUNE PENTRU BIRUITORI

Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Pentru ca sfinții să fie ridicați și constituiți ca biruitori, pentru a fi instrumentul dispensațional care să schimbe epoca (Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Apoc. 3:21— Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Apoc. 12:5— Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.

Apoc. 12:10-11— Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Slujbă: Rugăciune de autoritate

Biblia ne arată relația dintre rugăciune, post și autoritate. Rugăciunea arată că noi Îl căutăm pe Dumnezeu, în timp ce postul arată faptul că noi ne negăm sinele. [...] Trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne negăm sinele în același timp. Atunci când faptul că Îl urmărim pe Dumnezeu și faptul că ne negăm sinele sunt unite și contopite împreună, acolo se află imediat credința. Când avem credință, avem autoritate să le poruncim demonilor să plece. Frați și surori, dacă Îl căutăm pe Dumnezeu și nu ne negăm sinele, nu avem credință și nu avem autoritate. Dar dacă Îl căutăm pe Dumnezeu și ne negăm sinele, imediat vom avea credință și autoritate și vom fi în stare să rostim rugăciuni de credință și autoritate. Frați și surori, cele mai importante rugăciuni și cele mai spirituale rugăciuni sunt rugăciunile de autoritate.The Prayer Ministry of the Church, pp. 73-74)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

ZIUA 20: RUGĂCIUNE PENTRU A-L LEGA PE INAMIC

Marcu 3:27; 1 Ioan 3:8; Apoc. 12:10-11; Luca 18:7

Pentru ca inamicul, Satan, să fie legat, pentru ca lucrările diavolului să fie distruse, pentru ca acuzatorul fraților să fie aruncat jos și pentru ca sfinții să fie răzbunați cu privire la adversarul lor (Marcu 3:27; 1 Ioan 3:8; Apoc. 12:10-11; Luca 18:7).

Marcu 3:27— Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.

1 Ioan 3:8— Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Apoc. 12:10-11— Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Luca 18:7— Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?

Slujbă: O provizie plină pentru rugăciunea noastră

Slăbiciunile noastre sunt manifestate cel mai ușor în rugăciunile noastre. Nimic nu expune slăbiciunea noastră spirituală mai mult decât rugăciunea. Știm cât de greu le-a fost discipolilor să se roage în grădina Ghețimani; ei nu au putut veghea și nu s-au putut ruga. Dar mulțumim Domnului că avem Duhul puternic ca ajutor pentru noi. Trebuie să ne încredem în Duhul locuitor la interior pentru a opera în noi conform puterii Sale, deoarece El este ajutorul nostru în timpul nostru de slăbiciune și nechibzuință. Deși nu știm cum să ne rugăm, Duhul Sfânt este în noi; El cunoaște voia lui Dumnezeu și El ne va învăța să ne rugăm conform voii lui Dumnezeu. El ne va învăța să părtășim cu Dumnezeu într-un mod inteligent și ne va aduce în realitatea părtășiei. Trebuie să ne încredem în Cristosul în care credem și în Duhul care ne susține și ne ajută să ne rugăm. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 460-461)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

Să perseverăm în rugăciune.