11. DAN MOLITVA ZA CRKVE

DJELA 16:5; EF 1:19; KOL 1:11; OTK 1:9

11. Da Gospod osnaži, podrži i uvede crkve u blagostanje u svakoj državi u Njegovoj obnovi kao Isusovo svjedočanstvo (Dj 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Otk 1:9).

Djela 16:5 -Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.

Ef 1:19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove

Kol 1:11 -osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;

Otk 1:9 -Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva Isusova.

 

Služba: Paliti Krista kao kād

U Knjizi Otkrivenja kadioni žrtvenik je direktno ispred prijestolja Božje vlasti. Prema Otkrivenju 8, Krist kao drugi Anđeo dolazi i dodaje Svoj kād molitvama svetih. Ovaj se kād potom uspinje Bogu na prijestolju uprave i Bog odgovara na molitve svetih. Kao rezultat, oganj se spušta na Zemlju da izvrši božanske sudove zabilježene u ostatku Knjige Otkrivenja. Ovo je slika kadionog žrtvenika koji je upravljačko prijestolje Božje da izvrši Svoje sudove u Svojoj upravi. Važno nam je vidjeti da je izvršenje Božje uprave motivirano molitvama koje su Mu upućene s kadionog žrtvenika. (Studij života - Izlazak, str. 1615.)Life-study of Exodus, p. 1615)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

1 Pt 4:12-14 -Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.

1 Pt 5:9-10 -Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

12. DAN MOLITVA ZA SURADNIKE I VODEĆU BRAĆU

DJELA 20:28; 1 PT 5:2; HEB 13:17

12. Da Gospod opskrbi suradnike i vodeću braću te da im podari mudrost da vode i dalje napasaju Njegov narod u ovim danima (Dj 20:28; 1 Pt 5:2; Heb 13:17).

Djela 20:28—Take heed to yourselves and to all the flock, among whom the Holy Spirit has placed you as overseers to shepherd the church of God, which He obtained through His own blood.

1 Pt 5:2—Shepherd the flock of God among you, overseeing not under compulsion but willingly, according to God; not by seeking gain through base means but eagerly.

Heb 13:17—Obey the ones leading you and submit to them, for they watch over your souls as those who will render an account, that they may do this with joy and not groaning; for this would be unprofitable to you.

 

Služba: Moliti se u skladu sa Božjom čežnjom

Braćo i sestre, ako dođemo k Bogu i ostanemo mirni pred Njim, odričući se naših misli kako bismo ušli u Njegove misli, vidjet ćemo veliku potrebu za molitvom, vidjet ćemo da Bog čeka na nas da se molimo za toliko mnogo stvari, i vidjet ćemo da sve oko nas može postati predmetom naše molitve. U stvari, cijela Zemlja može postati predmet naše molitve. Ne bismo se trebali moliti u skladu s našim osjećajima. Moramo pomiješati svoje čežnje s Božjim čežnjama i dopustiti da Božje čežnje postanu naše čežnje, uzdisanja i stremljenja za ovim svemirom. Božje čežnje ne mogu se osloboditi ako prvo ne prođu kroz čovjeka, a Božje čežnje, kad su izražene kroz čovjekove čežnje, naići će na protivljenje od strane Sotonske sile. Da bismo ispunili Božju čežnju, moramo se moliti, i da bismo uklonili Sotonino protivljenje, moramo se moliti. Moramo primjenjivati autoritet molitve i odriješiti ono što treba biti odriješeno i svezati ono što treba biti svezano. Ne bismo se trebali moliti prema svojoj vlastitoj čežnji; trebali bismo ići Gospodu i moliti se u skladu sa čežnjom koju je On utisnuo u nas. Kad Bog kaže da nešto treba, mi bi trebali reći isto, a kad On kaže da nešto ne može ostati, mi bismo trebali također reći to isto. Trebali bismo zaboraviti na sebe i dotaći Božju čežnju i izraziti Njegovu čežnju kroz molitvu. (Sabrana djela Watchmana Nee-ja, sv. 38, str. 456-457).The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 456-457)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

13. DAN MOLITVA DA SVETI BUDU POSVEĆENI

1 SOL 5:22-23; RIM 12:2, 4-5

13. Da sveti budu očuvani i posvećeni u svom trodijelnom biću, da budu odijeljeni za Boga od uobičajenih i grešnih stvari (1 Sol 5:22-23), te da ne budu suobličeni (saobraženi) ovom dobu, nego da budu preobraženi kako bi mogli kušati što je volja Božja živeći život Tijela (Rim 12:2; 4-5).

1 Sol 5:22-23 -svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

Rim 12:2 -—Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

Rim 12:4-5 -Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.  

 

Služba: Krist koji posreduje

Najdublji slikoviti prikaz svih slikovitih prikaza u Starom Zavjetu može biti kadioni žrtvenik u Izlasku 30. Ako ovu sliku promatramo čak i površno, vidjet ćemo da je povezana s molitvom. I u Starom i u Novom Zavjetu kād koji se prinosi Bogu označava našu molitvu upravljenu Njemu. Stoga, u našem čitanju Biblije, možemo shvatiti da zlatni kadioni žrtvenik mora na neki način biti povezan s molitvom

Ako ovu stvar razmotrimo dublje, vidjet ćemo da se kadioni žrtvenik zapravo ne odnosi na našu molitvu. Umjesto toga, on se odnosi na Kristovu molitvu, jer je sam žrtvenik slikoviti prikaz Kristove osobe. On nije slika Kristove molitve. Kadioni žrtvenik opisuje Krista osobu, a ne Njegovu molitvu. On označava Krista koji se moli, i Krista koji posreduje. Individualni Krist nakon Svog uskrsnuća, a posebno nakon Svog uzašašća, postao je korporativan. Dakle, danas pred Bogom ne posreduje samo individualni Krist, već posreduje i korporativni Krist, Glava s Tijelom, također posreduje, Krist Glava posreduje na nebesima, a crkva Tijelo posreduje na Zemlji, Posredovatelj dakle, nije samo Sam Krist, nego je to Krist sa Svojim Tijelom. Ako to shvatimo, vidjet ćemo da je ono što je označeno kadionim žrtvenikom, nešto vrlo duboko. (Studij života - Izlazak str. 1625.).Life-study of Exodus, p. 1625)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

14. DAN MOLITVA DA ZAPOSJEDNEMO KRISTA KAO SVEOBUHVATNOG KRISTA

KOL 1:12; EF 3:8, 17-18

14. Da sveti u potpunosti zaposjednu svoju dodijeljenu im porciju sveobuhvatnog, sveobujmljivog Krista bivajući osnaženi silom kroz Duha u svog unutrašnjeg čovjeka kako bi Krist Sebi načinio dom u njihovim srcima (Kol 1:12; Ef 3:8; 17-18).

Kol 1:12 -s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

Ef 3:8 -Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova

Ef 3:17-18 -da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina

 

Služba: Svedeni na pepeo

Ako uđemo u šator, ne možemo direktno doći do kadionog žrtvenika. Kao što smo već naveli, prvo moramo otići do stola sa hljebovima, zatim do svijećnjaka, a nakon toga do Kovčega svjedočanstva u Svetinji nad svetinjama. Tek tada ćemo biti spremni posredovati kod kadionog žrtvenika.

Naše ponašanje je nasuprot Kristu kao životu kruhu (hlebu) stola prisutnosti, stolu sa prinesenim hljebovima). Naš je pogled nasuprot Kristu kao našem svjetlu (svijećnjaku). Naša vrlina je nasuprot Kristu kao našem kādu upućenom Bogu (kadioni žrtvenik). Naše ponašanje, pogled i naša vrlina zajedno su jednaki našem prirodnom biću, koje je nasuprot Kristu kao Božjem svjedočanstvu (Kovčegu saveza). Ako smo postali gomila pepela, hoćemo li i dalje imati svoje prirodno ponašanje, svoj prirodni pogled i svoju prirodnu vrlinu? Sigurno ne. Gomila pepela nema nikakvo ponašanje, pogled ili vrlinu. Što ima gomila pepela? Ona nema ništa. Biti sveden na pepeo znači sveden na ništa, na nulu. (Studij života - Izlazak, str. 1629-1630).Life-study of Exodus, pp. 1629-1630)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

15. DAN MOLITVA ZA IZGRADNJU TIJELA

KOL 2:6-7; RIM 8:4; EF 4:15-16

15. Da sveti hodaju u Kristu po duhu u svom svakodnevnom životu, da u svemu urastu u Krista, te da budu povezani i izgrađeni zajedno kao Tijelo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

Kol 2:6-7 -Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

Rim 8:4 -da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu.

Ef 4:15-16 -od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

 

Služba: Dva žrtvenika u našem iskustvu

Neka nam se Gospod smiluje da vidimo da je primjeren i istinski molitveni život u Bogu i zahtijeva da Bog bude u nama; da je jedno s uskrslim i uzašlim Kristom kao našim kādom upućenom Bogu; i da je krvlju, ognjem i slatkim mirisom povezan s raspetim Kristom, Ako imamo takvu molitvu, moći ćemo živjeti život koji motivira Božje kretanje. Ova vrsta molitve upravlja Božjom dispenzacijom milosti (blagodati) i Njegovim upravljanjem Njegovom vlašću. To znači da molitva prinesena na kadionom žrtveniku upravlja svemirom. Ovo je stvar od velikog značaja. Neka nam se otvore oči da to vidimo. (Studij života - Izlazak str. 1623).Life-study of Exodus, p. 1623)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

Ustrajte u molitvi.