11. GÜN: KİLİSELER İÇİN DUA

Elç. 16:5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1:9

Rab'bin, O'nun geri kazanışında her ülkedeki İsa'nın tanıklığı olarak kiliseleri güçlendirmesi, desteklemesi ve geliştirmesi için dua edin (Elç. 16: 5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1: 9).

Elç. 16:5—Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. 

Ef. 1:19—iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için

Kol. 1:11—Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. 

Va 1:9—İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. 

 

Hizmetin Literatürü: Buhur Olarak Mesih’i Yakmak

Vahiy kitabında buhur sunağı Tanrı'nın yetkisi tahtının tam önündedir. Vahiy 8'e göre, Mesih başka bir Melek olarak gelip O'nun buhuru kutsalların dualarına ekler. Bu buhurun dumanı daha sonra yönetim tahtında Tanrı'ya yükselir ve Tanrı kutsalların dualarına cevap verir. Sonuç olarak, Vahiy kitabının geri kalanında kaydedilen ilahi yargıları yerine getirmek için ateş yeryüzüne atılır. Bu, Tanrı'nın yönetimindeki yargıları yerine getirmesi için buhur sunağının Tanrı'nın yönetim tahtı olduğu bir resmidir. Tanrı'nın yönetiminin yürütmesinin, buhur sunağından O'na sunulan dualar tarafından hareketlendirilmiş olduğunu görmemiz önemlidir. (Life-study of Exodus, p. 1615)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

1Pe. 4:12-14—Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor. 

1Pe. 5:9-10—Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin. Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. 

12. GÜN: HİZMET EDEN EMEKTAŞLAR VE ÖNCÜLÜK EDEN ERKEK KARDEŞLER İÇİN DUA

Elç. 20:28; 1Pe. 5:2; İbr. 13:17

Rab'bin emektaşlarına ve öncülük eden kardeşlere karşılaması ve onlara bugünlerde halkını önderlik etmeleri ve çobanlık etmeleri için bilgelik vermesi için dua edin (Elç. 20:28; 1Pe. 5: 2; İbr. 13:17).

Elç. 20:28— Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. 

1Pe. 5:2— Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla...

İbr. 13:17—Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar. 

 

Hizmetin Literatürü: Tanrı’nın Arzusuna Göre Dua Etmek

Kardeşler, eğer Tanrı'ya gelince O'nun önünde sakin kalıp düşüncelerine girmek için düşüncelerimizden vazgeçersek, duaya büyük ihtiyaç olduğunu göreceğiz, Tanrı'nın bu kadar çok şey için dua etmemizi beklediğini göreceğiz, ve etrafımızdaki her şey duamıza konu olabileceğini göreceğiz. Aslında tüm dünya dualarımızın konusu olabilir. Duygularımıza göre dua etmemeliyiz. Arzularımızı Tanrı’nın arzularıyla karıştırmalı ve Tanrı’nın arzularının evren için arzularımız, inlememiz ve özlemlerimiz olmasına izin vermeliyiz. Tanrı’nın arzuları önce insandan geçmeden serbest bırakılamaz ve Tanrı’nın arzuları, insanın arzularıyla ifade edildiğinde Şeytan'ın gücüne karşı çıkacaktır. Tanrı'nın arzusunu yerine getirmek için dua etmeliyiz ve Şeytan'ın engellemesini gidermek için dua etmeliyiz. Dua yetkisini kullanmalı ve çözülmüş gereken çözeriz ve bağlanmış gereken bağlarız. Kendi arzumuza göre dua etmemeliyiz; Rab'be gidip içimize kazınmış arzusuna göre dua etmeliyiz. Tanrı bir şeye ihtiyaç olduğunu söylediğinde, aynı şeyi söylemeliyiz ve O bir şeyin kalamayacağını söylediğinde, aynı şeyi de söylemeliyiz. Kendimizi unutmalı ve Tanrı’nın arzusuna dokunmalı ve O'nun arzusunu duamız aracılığıyla ifade etmeliyiz. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 456-457)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

13. GÜN: KUTSALLARIN KUTSAL KILINMASI İÇİN DUA

1Se. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Kutsalların üçlü varlıklarıyla korunması ve kutsal kılınması, Tanrı'ya kutsal olmayan ve günah şeylerden (1Se. 5: 22-23) ayrılmaları ve bu çağın gidişine uymamaları ama değiştirilip Beden hayatını yaşayarak Tanrı’nın isteğini ayırt etmeleri için dua edin (Rom. 12:2, 4-5).

1Se. 5:22-23—Her çeşit kötülükten kaçının. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.

Rom. 12:2—Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. 

Rom. 12:4-5—Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.   

 

Hizmetin Literatürü: Mesih’in Aracılık Etmesi

Eski Antlaşma'daki simgelerin en derin simgelesi, Çıkış 30'daki buhur sunağı olabilir. Eğer bu simgenin yüzeysel olarak bile ele alındığı takdirde, bunun dua ile ilgili olduğunu göreceğiz. Hem Eski Antlaşma'da hem de Yeni Antlaşma'da Tanrı'ya sunulan buhur, O'na olan dualarımızı simgeler. Bu nedenle, İKutsal Kitap'ı okurken, altın buhur sunagının bir şekilde dua ile ilgili olması gerektiğini fark edebiliriz.

Eğer bu konuyu daha derinden ele alırsak, aslında buhur sunağının duamızdan bahsetmediğini göreceğiz. Aksine, Mesih'in duasından bahseder, çünkü sunak kendisi Mesih'in kişiliğinin bir simgesidir. Bir Mesih'in duasının bir simgesi değil. Buhur sunağı Mesih'i duasını değil, kişiliğini belirtir. Bu, Mesih'in dua ettiğini, Mesih'in aracılık ettiğini gösterir. Bireysel Mesih dirilişten ve özellikle göğe yükselişinden sonra toplu Mesih olmuştu. Böylece, bugün Tanrı'nın önünde, yalnızca bireysel Mesih aracılık etmekle kalmaz, ama aynı zamanda Beden ile Başı olan toplu Mesih de aracılık ediyor. Baş olan Mesih göklerde aracılık ediyor ve Bedeni olan kilise yeryüzünde de aracılık ediyor. Dolayısıyla, aracılık eden yalnızca Mesih'in kendisi değil, Bedeni ile Mesih'tir. Bunu fark edersek, buhur sunağı tarafından gösterilen şeyin çok derin bir şey olduğunu göreceğiz. (Life-study of Exodus, p. 1625)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

14. GÜN: HER ŞEYİ KAPSAYAN MESİH'E SAHİP OLMAK İÇİN DUA

Kol. 1:12; Ef. 3:8, 17-18

Kutsalların, Mesih'in yüreklerinde yaşayabileceği için iç varlıklarında Ruh'la kudretle güçlendirerek bölüştürülmüş payları olarak her şeyi kapsayan, tüm kapsamlı Mesih'e sahip olmaları için dua edin (Kol. 1:12; Ef. 3: 8, 17-18).

Kol. 1:12—Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz.

Ef. 3:8—Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi.

Ef. 3:17-18—Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. 

 

Hizmetin Literatürü: Yakıp Kül Edilmek

Buluşma Çadırı'na gidersek, doğrudan buhur sunağına gidemeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, önce üzerinde ekmek sunulan masaya, daha sonra kandiliğe ve bundan sonra En Kutsal Yer'deki Antlaşma Sandığı'na gitmeliyiz. Ancak o zaman buhur sunağında aracılık etmeye hazır oluruz.

Davranışımız Mesih'e yaşam (huzurun masasının üzerinde ekmek, üzerinde ekmek sunulan masa) olarak karşıdır . Görüşümüz, ışığımız olarak (kandillik) Mesih'e karşıdır. Bizim erdemimiz, Tanrı'ya olan buhur (buhur sunağı) olarak Mesih'e karşıdır. Davranışımız, görüşümüz ve erdemimiz birlikte, Tanrı'nın tanıklığı (Antlaşma Sandığı) olarak Mesih'e karşı olan doğal varlığımıza eşittir. Bir yığın kül haline geldiysek, hâlâ doğal davranışlarımıza, doğal görüşümüze ve doğal erdemimize sahip olacak mıyız? Kesinlikle değil. Bir kül yığını herhangi bir davranışa, görüşe veya erdeme sahip değildir. Bir kül yığını neleri var? Hiçbir şey yok. Yakıp kül edilmek, yakıp hiçbir şey olmamaktır. (Life-study of Exodus, pp. 1629-1630)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

15. GÜN: BEDEN'İN İNŞA EDİLMESİ İÇİN DUA

Kol. 2:6-7; Rom. 8:4; Ef. 4:15-16

Kutsalların günlük yaşamlarında ruha göre Mesih'te yürümeleri, her durumda Mesih'e doğru büyümeleri ve Mesih'in Bedeni olarak kenetlenip birlikte inşa edilmeleri için dua edin (Kol. 2: 6-7; Rom. 8: 4; Ef.4: 15-16).

Kol. 2:6-7—Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. 

Rom. 8:4—Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. 

Ef. 4:15-16—Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. 

 

Hizmetin Literatürü: Tecrübe Ettiğimizde İki Sunak

Rab bize merhamet versin ki doğru ve gerçek dua hayatının Tanrı'da olduğunu ve Tanrı'nın bizde olmasını gerektirdiğini; dirilmiş ve göğe yükselmiş Mesih'le Tanrı'ya buhur olarak bir olduğunu; ve çarmıha gerilmiş Mesih'e kan, ateş ve hoş koku ile bağlı olduğunu görebileceğiz. Eğer bu tür bir dua edersek, Tanrı'nın hareketini hareket ettiren bir hayat sürebiliriz. Bu tür bir dua, Tanrı'nın lütfun dönemini ve yetkisinin yönetimini hükmeder. Bu, buhur sunağında sunulan dua evreni hükmettiği anlamına gelir. Bu büyük önem taşıyor. Bunu görmek için gözlerimiz açılsın. (Life-study of Exodus, p. 1623)

© Living Stream Ministry. İzinle kullanıldı.

 

Kendinizi duaya verin.