ZIUA 11: RUGĂCIUNE PENTRU BISERICI

Fapte 16:5; Efes. 1:19; Col. 1:11; Apoc. 1:9

Pentru ca Domnul să întărească, să mențină și să facă să prospere bisericile din fiecare țară în recâștigarea Sa ca mărturie a lui Isus (Fapte 16:5; Efes. 1:19; Col. 1:11; Apoc. 1:9).

Fapte 16:5— Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.

Efes. 1:19— Și care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui.

Col. 1:11— Întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie.

Apoc. 1:9— Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

 

Slujbă: Să-L ardem pe Cristos ca tămâie

În cartea Apocalipsa, altarul tămâii se află direct în fața tronului autorității lui Dumnezeu. Potrivit cu Apocalipsa 8, Cristos în calitate de un alt Înger vine și adaugă tămâia Sa la rugăciunile sfinților. Această tămâie se înalță apoi la Dumnezeu la tronul administrației Sale, iar Dumnezeu răspunde la rugăciunile sfinților. Ca rezultat, focul coboară pe pământ ca să execute judecățile divine consemnate în restul cărții Apocalipsa. Acesta est un tablou al altarului tămâii fiind tronul administrativ al lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să execute judecățile Sale în administrația Sa. Este important să vedem că executarea administrației lui Dumnezeu este motivată de rugăciuni oferite Lui de la altarul tămâii. (Life-study of Exodus, p. 1615)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

1 Pet. 4:12-14— Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

1 Pet. 5:9-10— Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

ZIUA 12: RUGĂCIUNE PENTRU LUCRĂTORI ȘI FRAȚII CONDUCĂTORI

Fapte 20:28; 1 Pet. 5:2; Evr. 13:17

Pentru ca Domnul să-i alimenteze pe lucrători și pe frații responsabili și să le dea înțelepciune să conducă și să păstorească pentru înaintarea poporului Său în aceste zile (Fapte 20:28; 1 Pet. 5:2; Evr. 13:17).

Fapte 20:28— Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

1 Pet. 5:2— Păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.

Evr. 13:17— Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.

 

Slujbă: Să ne rugăm conform dorinței lui Dumnezeu

Frați și surori, dacă venim la Dumnezeu și rămânem calmi înaintea Lui, renunțând la gândurile noastre pentru a pătrunde în gândurile Sale, vom vedea nevoia mare de rugăciune, vom vedea că Dumnezeu așteaptă să ne rugăm pentru atât de multe lucruri și vom vedea că tot ce este în jurul nostru poate deveni subiectul rugăciunii noastre. Nu trebuie să ne rugăm conform sentimentelor noastre. Trebuie să contopim dorințele noastre cu dorințele lui Dumnezeu și să permitem dorințelor lui Dumnezeu să devină dorințele noastre, suspinele noastre, dorurile noastre cu privire la univers. Dorințele lui Dumnezeu nu pot fi eliberate fără a trece mai întâi prin om, iar dorințele lui Dumnezeu, atunci când sunt exprimate prin dorințele omului, vor întâmpina opoziție din partea puterii lui Satan. Pentru a împlini dorința lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm, iar pentru a îndepărta frustrările lui Satan, trebuie să ne rugăm. Trebuie să exersăm autoritatea rugăciunii și să eliberăm ceea ce trebuie eliberat și să legăm ceea ce trebuie legat. Nu trebuie să ne rugăm conform dorinței noastre proprii; trebuie să mergem la Domnul și să ne rugăm conform dorinței pe care a imprimat-o în noi. Când Dumnezeu spune că este nevoie de ceva, noi trebuie să spunem același lucru, iar când El spune că ceva nu poate rămâne, și noi trebuie să spunem la fel. Trebuie să uităm despre noi înșine și să atingem dorința lui Dumnezeu și să exprimăm dorința lui Dumnezeu prin rugăciunea noastră.The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 456-457)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

ZIUA 13: RUGĂCIUNE PENTRU CA SFINȚII SĂ FIE SFINȚIȚI

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Pentru ca sfinții să fie păstrați și sfințiți în ființa lor tripartită, să fie separați înspre Dumnezeu de lucrurile vulgare și păcătoase (1 Tes. 5:22-23) și să nu fie conformați acestei epoci, ci să fie transformați și să dovedească voia Lui Dumnezeu trăind viața Trupului (Rom. 12:2, 4-5).

1 Tes. 5:22-23— Feriţi-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Rom. 12:2— Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Rom. 12:4-5— Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.  

 

Slujbă: Cristos mijlocește

Poate cel mai profund dintre tipurile reprezentative din Vechiul Testament este altarul tămâii din Exod 30. Dacă considerăm acest tip reprezentativ chiar și într-un mod superficial, vom vedea că este legat de rugăciune. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament tămâia oferită lui Dumnezeu semnifică rugăciunea noastră către El. De aceea, când citim Biblia, putem conștientiza că altarul tămâii trebuie să fie legat într-un fel de rugăciune.

Dacă considerăm acest lucru mai profund, vom vedea că de fapt altarul tămâii nu se referă la rugăciune. Mai degrabă, se referă la rugăciunea lui Cristos, întrucât altarul în sine este un tip reprezentativ al persoanei lui Cristos. Nu este un tip reprezentativ al rugăciunii lui Cristos. Altarul tămâii Îl reprezintă pe Cristos persoana, și nu rugăciunea Sa. El reprezintă Cristosul care se roagă, Cristosul mijlocitor. Cristosul individual după învierea Sa a devenit corporativ. Astfel, astăzi înaintea lui Dumnezeu se află nu doar Cristosul individual care se roagă, ci Cristosul corporativ, Capul împreună cu Trupul, de asemenea mijlocește. Cristos Capul mijlocește în ceruri, iar biserica Trupul mijlocește pe pământ. Mijlocitorul, deci, nu este doar Cristos Însuși, ci Cristos cu Trupul Său. Dacă ne dăm seama de acest lucru, vom vedea că semnificația altarului tămâii este ceva foarte profund. (Life-study of Exodus, p. 1625)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

ZIUA 14: RUGĂCIUNE PENTRU A-L POSEDA PE CRISTOSUL ATOTINCLUSIV

Col. 1:12; Efes. 3:8, 17-18

Pentru ca sfinții să posede pe deplin porția lor repartizată din Cristos atotinclusiv, atotcuprinzător, fiind întăriți cu putere prin Duhul în omul lor interior, pentru ca Cristos să‑Și facă locuința în inimile lor (Col. 1:12; Efes. 3:8, 17-18).

Col. 1:12— Mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină.

Efes. 3:8— Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos.

Efes. 3:17-18— Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea.

 

Slujbă: Redus la cenușă

Dacă intrăm în tabernacul, nu putem merge direct la altarul tămâii. După cum am arătat deja, mai întâi trebuie să mergem la masa pâinii prezenței, apoi la lampadar și după aceea la chivotul mărturiei din Sfânta Sfintelor. Doar atunci vom fi gata să venim să mijlocim la altarul tămâii.

Conduita noastră este în contrast cu Cristos ca viață (masa pentru pâinea prezenței, masa pâinii pentru punerea înainte). Vederea noastră este în contrast cu Cristos ca lumină a noastră (lampadarul). Virtutea noastră este în contrast cu Cristos ca tămâie a noastră pentru Dumnezeu (altarul tămâii). Conduita noastră, vederea noastră și virtutea noastră alcătuiesc împreună ființa noastră naturală, care este în contrast cu Cristos ca mărturie a lui Dumnezeu (chivotul). Dacă am devenit un morman de cenușă, mai avem noi conduita noastră naturală, vederea noastră naturală și virtutea noastră naturală? Cu siguranță că nu. Un morman de cenușă nu are nici o conduită, vedere și virtute. Ce are un morman de cenușă? Nu are nimic. Să fim reduși la stadiul de cenușă înseamnă să fim reduși la nimic, la zero. (Life-study of Exodus, pp. 1629-1630)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

ZIUA 15: RUGĂCIUNE PENTRU ZIDIREA TRUPULUI

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efes. 4:15-16

Pentru ca sfinții să umble în Cristos prin duhul în viața lor de zi cu zi, să crească în Cristos în toate lucrurile și să fie îmbinați și zidiți împreună ca Trup al lui Cristos (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efes. 4:15-16).

Col. 2:6-7— Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.

Rom. 8:4— Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Efes. 4:15-16— Ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

 

Slujbă: Cele două altare în experimentarea noastră

Domnul să Se îndure de noi ca să vedem că viața de rugăciune potrivită și veritabilă este în Dumnezeu și necesită ca Dumnezeu să fie în noi; adică una cu Cristosul înviat și înălțat la Dumnezeu ca tămâie; și că este legată de Cristosul crucificat prin sânge, foc și aroma dulce. Dacă avem acest fel de rugăciune vom fi în stare să trăim o viață care motivează mișcarea lui Dumnezeu. Acest fel de viață guvernează distribuirea harului lui Dumnezeu și administrația autorității Sale. Aceasta înseamnă că rugăciunea oferită la altarul tămâii guvernează universul. Acest lucru este de o mare însemnătate. Fie ca ochii noștri să fie deschiși pentru a vedea acest lucru. (Life-study of Exodus, p. 1623)

© Living Stream Ministry. Folosit cu permisiune.

 

Să perseverăm în rugăciune.