ŞÖYLE DUA EDİN

31. MART, 2020

Birçok konu kilisenin duasını gerektirir. Aşağıda listelenen dua öğeleri, kutsalların ve kiliselerin dualarına odaklamak ve dualarını zenginleştirmek için bir yardım olarak sunulmaktadır. Bunlar kısıtlayıcı veya ayrıntılı olmaları veya yasal olarak kabul edilmeleri amaçlanmamıştır. Sonunda Tanrı'ya ve O'nun isteğine göre içimizde ve bizim aracılığımızla bizim için aracılık eden Ruh'tur. Aracılık edenlerin sorumluluğu Ruh'tan esin kaynağı olan sözlerle iç yükü boşaltmak için Rab'le bir ruh ve Mesih'le bir zihin olmaktır. Mevcut küresel pandemi durumda, önümüzdeki 21 gün boyunca güçlü bir ruhla kendimizi duaya verelim:

1. GÜN: MATTA 6'YA GÖRE DUA

MAT. 6:9-10; VA. 11:15

Göklerdeki Baba'nın adı kutsal kılınması için (Mat. 6:9), Egemenliğinin gelmesi için (Mat. 6:10; Va. 11:15); ve O'nun isteğinin yeryüzünde olması için (Mat. 6:10).

2. GÜN: YENİ İNSAN VE GELİN İÇİN DUA

EF. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; VA. 19:7

Tanrı'nın iyi isteği yerine getirilmek, O'nun amacı tamamlanmak ve O'nun tasarısı gerçekleştirilmek için (Ef. 1:9-10) dua edin. Böylece Tanrı kendisini ifade etmek için Mesih'in inşa edilmiş Bedeni ve yetkinleşmiş yeni insan olarak ve sevgide O'nu tatmin etmek için hazırlıklı Mesih'in gelini olarak kiliseyi elde edebilirdi.

3. GÜN: DÜNYA MESELELERİ İÇİN DUA

DAN. 4:17; VA. 1:5; ÖZD. 21:1; DAN. 2:21

Tanrı'nın tüm dünya meseleleri üzerinde egemenlik sürdürmesi için, O'nun isteğini yapmak için kralların yüreği çevirmesi (Özd. 21:1) ve uygun gördükçe liderleri indirmesi ve çıkarması için (Dan. 2:21).

4. GÜN YETKİLİ OLANLAR İÇİN DUA

1Tİ. 2:2

Kilise sakin ve huzurlu bir yaşam sürmeye devam etsin diye yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirme bilgisine sahip olmaları ve Tanrı'ya göre doğru yönetmeleri için (1Ti. 2: 2)

Elç. 17:26-27; Flp. 1:21a; Rom. 12:2; Ef. 4:16; Va. 19:7

Harika, her şeyi kapsayan Mesih'i bilen, O'nu yaşamları olarak tecrübe eden ve O'nu yaşayan ve O'nun Bedeni ve O'nun geri gelişi için nihayetinde hazırlanmış gelini olarak dönüştürülmüş ve inşa edilmiş olanlar bir halkı kazanmak için Tanrı'nın tüm dünya üzerindeki nihai hareketi için dua edin (Elç. 17: 26-27; Flp. 1: 21a; Rom. 12: 2; Ef. 4:16; Va. 19: 7).

6. GÜN: MÜJDE İÇİN DUA

Va. 6:1-2; Rom. 2:4; Elç. 26:20; Mar. 1:15; 1Ti. 2:4

Müjde'nin beyaz atının koşması için ve sabırlı Tanrı'nın insanları tövbeye, O'nun yanına dönmesine ve bütün insanların kurtarılması isteğine göre Müjde'ye inanmasına yöneltmesi için dua edin (Va. 6: 1-2; Rom. 2: 4; Elç. 26:20; Mar. 1:15; 1Ti.2: 4).

7. GÜN: ZULME UĞRAYANLAR, EZİLENLER VE ACI ÇEKENLER İÇİN DUA

1 Pet. 4:12-14; 5:9-10

Bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın, dünyadaki kardeşleri, özellikle zulme uğrayan, ezilen ve yoksunluk ve denemede maruz kalan kardeşleri, teselli etmesi, yetkinleştirmesi ve pekiştirmesi için dua edin (1Pe. 4: 12-14; 5: 9-10) .

Kendinizi duaya verin.

8. GÜN: UYUYAN, YOLDAN SAPMIŞ VE İMANDAN UZAKLAŞMIŞ OLANLAR İÇİN DUA

Ef. 5:14; Yak. 5:19; Gal. 6:1

Uyuyan inananların diriltilmesi için, yoldan sapmış Hıristiyanların yola geri getirilmesi için ve imandan uzaklaşmış kutsalların Rab'be ve kilisenin paydaşlığına geri döndürülmesi için dua edin (Ef. 5:14; Yak. 5:19; Gal. 6: 1).

9. GÜN DAĞIILMIŞ İNANANLAR İÇİN DUA

Elç. 9:2, Elç. 26:19; Ezr. 1:5; Hez. 36:24

Dağılmış inananların Tanrı'nın ebedi amacının göksel görümesini görmeleri , Mesih ve Tanrı'nın bina etmesi hakkında daha derin şeyleri istemek için ruhları harekete geçirilmeleri ve Tanrı'nın Yeni Antlaşma tasarısının yolunu tercih etmeleri için dua edin (Elç. 9: 2, Elç. 26: 19; Ezr. 1: 5; Hez. 36:24).

10. GÜN BİRLİK İÇİNDE İÇİN DUA

Rom. 15:6; Kol. 3:10-11

Tüm kiliselerin üstün gelen birlik içinde olup yeni bir insanın gerçekliğini ortaya çıkarmak için Tanrımız'ı ve O'nun Mesihi'ni bir ağızdan yüceltmeleri için dua edin (Rom. 15: 6; Kol. 3: 10-11).

11. GÜN: KİLİSELER İÇİN DUA

Elç. 16:5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1:9

Rab'bin, O'nun geri kazanışında her ülkedeki İsa'nın tanıklığı olarak kiliseleri güçlendirmesi, desteklemesi ve geliştirmesi için dua edin (Elç. 16: 5; Ef. 1:19; Kol. 1:11; Va. 1: 9).

12. GÜN: HİZMET EDEN EMEKTAŞLAR VE ÖNCÜLÜK EDEN ERKEK KARDEŞLER İÇİN DUA

Elç. 20:28; 1Pe. 5:2; İbr. 13:17

Rab'bin emektaşlarına ve öncülük eden kardeşlere karşılaması ve onlara bugünlerde halkını önderlik etmeleri ve çobanlık etmeleri için bilgelik vermesi için dua edin (Elç. 20:28; 1Pe. 5: 2; İbr. 13:17).

13. GÜN: KUTSALLARIN KUTSAL KILINMASI İÇİN DUA

1Se. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Kutsalların üçlü varlıklarıyla korunması ve kutsal kılınması, Tanrı'ya kutsal olmayan ve günah şeylerden (1Se. 5: 22-23) ayrılmaları ve bu çağın gidişine uymamaları ama değiştirilip Beden hayatını yaşayarak Tanrı’nın isteğini ayırt etmeleri için dua edin (Rom. 12:2, 4-5).

14. GÜN: HER ŞEYİ KAPSAYAN MESİH'E SAHİP OLMAK İÇİN DUA

Kol. 1:12; Ef. 3:8, 17-18

Kutsalların, Mesih'in yüreklerinde yaşayabileceği için iç varlıklarında Ruh'la kudretle güçlendirerek bölüştürülmüş payları olarak her şeyi kapsayan, tüm kapsamlı Mesih'e sahip olmaları için dua edin (Kol. 1:12; Ef. 3: 8, 17-18).

Kendinizi duaya verin.

15. GÜN: BEDEN'İN İNŞA EDİLMESİ İÇİN DUA

Kol. 2:6-7; Rom. 8:4; Ef. 4:15-16

Kutsalların günlük yaşamlarında ruha göre Mesih'te yürümeleri, her durumda Mesih'e doğru büyümeleri ve Mesih'in Bedeni olarak kenetlenip birlikte inşa edilmeleri için dua edin (Kol. 2: 6-7; Rom. 8: 4; Ef.4: 15-16).

16. GÜN: TANRI'NIN BUYURDUĞU YOL İÇİN DUA

Elç. 2:46-47; 1Pe. 4:10; 1Ko. 14:26; Ef. 4:12, 16

Kutsalların mevcut koşullarını kullanarak her kutsalın işlevinin serbest bırakılmasıyla daha canlı, daha ütün gelen, daha verimli ve daha fazla Tanrı'nın buyurduğu yola uyan kilise hayatını geliştirmeleri için dua edin (Elç. 2: 46-47) ; 1Pe. 4:10; 1Ko. 14:26; Ef. 4:12, 16).

17. GÜN: KUTSALLARIN EMEK VEREN BİR KAHİN OLMALARI İÇİN DUA

Rom. 15:16; 2Ti. 4:2; Elç. 10:24

Tüm kutsalların, zaman uygun olsun olmasın Söz'ü akrabalarına, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tanıştıkları insanlara emek veren Müjde'nin kahinleri olarak duyurup onları kazanmak ve onları kutsal bir sunu olarak Tanrı'ya sunmak için enerjilendirilmeleri için dua edin (Rom. 15:16; 2Ti. 4: 2; Elç. 10:24).

18. GÜN: DUAYA ADAMAK İÇİN DUA

Elç. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Kol. 4:2; 1Se. 5:17

Kutsalların duaya adamaya devem etmeleri için ve sürekli dua edene kadar kişisel olarak, küçük gruplar halinde ve kilise toplantılarında dua hayatlarını geliştirmeleri için dua edin (Elç. 2:42; Mat. 6: 6; 18: 19-20; Kol. 4: 2; 1Se. 5:17).

19. GÜN: GALİP GELENLER İÇİN DUA

Va. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Kutsalların çağı çevirmek için Rab'bin dönemsel aracı olmak üzere galip gelenler olarak kaldırılmaları ve oluşturulmaları için dua edin (Va. 2: 7, 11, 17, 26; 3: 5, 12, 21; 12: 5, 10-11; 14: 1-5).

20. GÜN: DIŞMANI BAĞLAMAK İÇİN DUA

Mar. 3:27; 1Yu. 3:8; Va. 12:10-11; Luk. 18:7

Düşmanın, Şeytan'ın bağlanması için, şeytanın işlerinin yok edilmesi için, kardeşlerin suçlayıcısının aşağa atılması ve kutsalların düşmanlarına karşı hakkını alınmaları için dua edin (Mar. 3:27; 1Yu. 3: 8; Va. 12: 10-11; Luk. 18: 7).

30. GÜN: RAB'BİN GERİ GELİŞİ İÇİN DUA

Flp. 3:20; 2Ti. 4:8; Tit. 2:13; Va. 22:20

Rab İsa'nın tez geri gelmesi için dua edin (Flp. 3:20; 2Ti. 4:8; Tit. 2:13; Va. 22:20).

Gal. 4:19; Ef. 3:14-21; Mat. 16:18; Ef. 2:21-22; 1Ko. 12:27

Tüm kutsalların Tanrı'nın merkezi işini yürütebilmesi için tüm varlıklarını Rab'be açmaları için dua edin - Tanrı'nın, Mesih'te kendisini bize inşa etmesi ve Mesih'in Bedeni olarak kilisenin inşası için bizi kendisine inşa etmesi ( Gal. 4:19; Ef.3: 14-21; Mat. 16:18; Ef.2: 21-22; 1Ko. 12:27).

Gal. 4:19- Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. 

Ef. 3:16-17, 19b- Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için ....

Mat. 16:18- Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi* bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. 

Ef. 2:21-22- Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. 

1Ko. 12:27-Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

1Ko. 12:12-13, 23-27

Kutsalların, kaynaşmaısyla ilgili pratik noktalara göre Hıristiyan hayatını ve kilise hayatını sürmeleri için dua edin. Mesih'in Bedeni'nin tüm bireysel üyelerinin, belirli bölgelerdeki tüm kiliselerin, tüm hizmetkarların ve hepsi ihtıyarların paydaşlık aracılığıyla kaynaşmalarını sağlayarak çarmıh aracılığıyla her şeyi yaparak ve Ruh'la Mesih'i Bedeni için hizmet vererek, hedefe ulaşarak Rab'bin geri kazanışında Mesih'in Bedeni gerçeği olacağız (1Ko. 12: 12-13, 23-27).

1Ko. 12:12-13— Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 

1Ko. 12:23-27— Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

Va. 8:1-8

Kutsalların, Mesih'in başka bir Melek olarak buhur ekleyebileceği dualar sunması için dua edin, böylece Tanrı'nın tahtından adil yargılama ateşi, tanrısızlık ve kanunsuzluk ile başa çıkmak için yeryüzüne atılacaktır (Va. 8: 1-8).

Va. 8:1-8— Kuzu yedinci mührü açınca, gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Tanrı'nın önünde duran yedi meleği gördüm. Onlara yedi borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı, Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri, uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı. Yedi melek ellerindeki yedi borazanı çalmaya hazırlandı.  Rev 8:7  Birinci melek borazanını çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu, yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. İkinci melek borazanını çaldı. Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. 

Mat. 6:19-34

Kutsalların şu anda insan hayatı hakkında kaygılanmamaları ama öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ve O'nun doğruluğunun ardından gitmeleri için ve yalnızca Tanrı'ya hizmet etmeleri, yeryüzünde kendilere hazineler biriktirmemeleri için dua edin (Mat. 6: 19-34).

Mat. 6:19-21—Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 

Mat. 6:24-25—"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz. "Bu nedenle size şunu söylüyorum: 'Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, 'Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 

Mat. 6:31, 33—Öyleyse, 'Ne yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. ...Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

Mat. 6:1-6; Kol. 3:3

Kutsalların, Egemenlik insanları, göksel Baba'nın çocukları olarak, göksel Babaları'na gizlice dua ederek, Baba'nın gizli zevkini tecrübe ederek ve O'ndan gizli bir cevap alarak ilahi yaşamın gizemli, gizli doğasına karşılık gelen ruhsal bir yaşama sahip olmaları için dua edin (Mat. 6: 1-6; Kol. 3: 3).

Mat. 6:1-6— Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız'dan ödül alamazsınız. Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi öldüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. 

Kol. 3:3— Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. 

2Pe. 1:5-11

Kutsalların "Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı onlara cömetçe sağlansın" diye yaşamda olgunluğa erişmeleri için dua edin (2Pe. 1:5-11).

2Pe. 1:5-11 — İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için, ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız, hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. 

2Ti. 4:10; Elç. 2:40; Flp. 2:15

Tüm kutsalların, özellikle de gençlerin ve yeni imanlı olanların, şu anı dünyanı sevmemeleri ancak “bu sapık kuşaktan” kurtulmaları ve “evrendeki yıldızlar gibi parladıkları bu eğre ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olamları" için dua edin (2Ti. 4:10; Elç. 2:40; Flp. 2:15).

2Ti. 4:10— Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti.

Elç. 2:40— Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. "Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!" diye yalvardı. 

Flp. 2:15— Aralarinda evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız.

Mat. 24:40-47; Va. 21:2; 19:7-9

Kutsalların uyanık ve akıllı olmaları ve “Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin” ve “Kuzu'nun düğün şölenine çağırılmış” olmaları gereken tecrübe etmeleri için dua edin (Mat. 24: 40-47; Va. 21: 2; 19: 7-9).

Mat. 24:40-42— O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz'in geleceği günü bilemezsiniz. 

Mat. 24:45-47— Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. 

Va. 21:2— Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. 

Va. 19:7, 9— Sevinelim, coşalım! O'nu yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, Gelini hazırlandı. ...Sonra melek bana, "Yaz!" dedi. "Ne mutlu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!" Ardından ekledi: "Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir." 

1Ti. 1:3-4; Gal. 2:20; Flp. 1:21a; Yu. 21:15-17; 1Ko. 12:24; Kol. 3:10-11

Rab'bin geri kazanışının, tarihte hiç gerçekleşmemiş bir yeni uyanışı tecrübe etmeleri için dua edin. Bu uyanış, Tanrı-insan hayatı, evrensel çobanlık etme ve Mesih'in Bedeni ve yeni bir insanın gerçekliği için kaynaşma dahil olmak üzere Tanrı'nın tasarısının yüksek vahiylerini başarılı pratik yapmamızın sonucu olacaktır (1Ti. 1: 3-4; Gal. 2:20; Flp. 1: 21a; Yu. 21: 15-17; 1Ko. 12: 24; Kol. 3: 10-11).

1Ti. 1:3-4 — Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler, imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara yol açar. 

Gal. 2:20—  Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum. 

Flp. 1:21a—Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir,

Yu. 21:15-17—  Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet, ya Rab" dedi, "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi. İkinci kez yine ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. O da, "Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin" dedi. İsa ona, "Koyunlarımı güt" dedi. Üçüncü kez ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, "Beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin" dedi. İsa ona, "Koyunlarımı otlat" dedi. 

1Ko. 12:24— Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. 

Kol. 3:10-11—eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı'na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. 

Kendinizi duaya verin.