2Tim 4:10; Sk 2:40; Flp 2:15

Aby všetci svätí, a najmä mladí a noví, nemilovali prítomný vek, ale boli zachránení z "tohto prevráteného pokolenia" a boli "bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javia ako jasné hviezdy vo vesmíre." (2Tim 4:10; Sk 2:40; Flp 2:15).

2Tim 4:10—lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie.

Sk 2:40—Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia!

Flp 2:15—aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.

Vytrvajte v modlitbe.