24 HODÍN/30 DNÍ
CELOSVETOVÁ MODLITBA

24 HODÍN/
30 DNÍ

CELOSVETOVÁ MODLITBA

Záverečné oznámenie

Keď čítate tieto riadky, miestne cirkvi v Pánovej obnove zakončili bezprecedentné obdobie globálnej dvadsaťštyrihodinovej neprestajnej modlitby, ktorá sa začala 1. apríla a skončila sa 30. mája v roku 2020. Celkovo sa na stránku unceasinglypray.org zapísalo viac ako 13 700 svätých, aby sa modlili v 15 - minútových časových úsekoch, pokrývajúcich každú minútu dňa v zastúpení každého obývaného časového pásma na svete. Bolo nám tiež oznámené, že mnohí ďalší svätí sa po celej zemi verne modlili bez toho, aby sa prihlásili na túto stránku. Sme presvedčení, že celkový počet zúčastnených svätých bol viac ako 50 000.

Úryvky z posluhovania

„V Novom zákone je chrám Boží zložený z kňazov, ktorí sa modlia, teda pália kadidlo. Chrám preto musí byť chrámom modlitby (Lk 19:46). Vybudovaná cirkev je domom modlitby. To nie je doktrína, ani to nie je nejaký názor. Ide o požiadavku na vybudovanie cirkvi. Niektorí svätí musia prakticky povstať, aby vykonávali kňazskú službu a vstupovali do svätyne a pálili kadidlo. Znamená to, že musia existovať niektorí, ktorí povstanú k modlitbe. Inak nebude možné vybudovať cirkev.

V cirkvách nám chýbajú svätí, ktorí sú ochotní vykonávať kňazskú službu spaľovania kadidla pred Bohom. Pán nás osvietil, aby sme mohli uspokojiť túto potrebu.“

—Witness Lee, The Exercise of the Spirit and the Building of God