2 Tm 4:10; Dz 2:40; Flp 2:15

Módlmy się za wszystkich świętych, zwłaszcza tych młodych i nowych, aby nie kochali obecnego wieku, ale byli zbawieni od „tego spaczonego pokolenia” i „byli […] dziećmi Boga nieskazitelnymi pośród spaczonego i przewrotnego pokolenia, wśród którego [świecą] jak światła w świecie” (2 Tm 4:10; Dz 2:40; Flp 2:15).

2 Tm 4:10 — Demas bowiem mnie opuścił, ukochawszy obecny wiek.

Dz 2:40 — W wielu też innych słowach solennie świadczył i nawoływał ich, mówiąc: Bądźcie zbawieni od tego spaczonego pokolenia.

Flp 2:15 — Abyście byli ludźmi bez zarzutu i prostolinijnymi, dziećmi Boga nieskazitelnymi pośród spaczonego i przewrotnego pokolenia, wśród którego świecicie jak światła w świecie.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.