2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15

Aby všichni svatí, a zejména mladí a noví, nemilovali přítomný věk, ale byli zachráněni z „tohoto zvráceného pokolení“ a byli „Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž září jako světla ve světě“ (2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15).

2 Tim. 4:10—For Demas has abandoned me, having loved the present age.

Acts 2:40—And with many other words he solemnly testified and exhorted them, saying, Be saved from this crooked generation.

Phil. 2:15—That you may be blameless and guileless, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverted generation, among whom you shine as luminaries in the world.

Vytrvejte v modlitbě.