9. DEŇ: MODLITBA ZA ROZPTÝLENÝCH VERIACICH

Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozptýlení veriaci uvideli nebeskú víziu Božieho večného zámeru, aby sa vo svojich duchoch prebudili na hľadanie hlbších vecí Krista a Božieho budovania, a aby sa vydali na cestu Božej novozákonnej ekonómie (Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24).

Sk 9:2—a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy.

Sk 26:19—Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu,

Ezd 1:5—Povstali náčelníci rodín judských a benjamínskych, aj kňazi a levíti, všetci, ktorých ducha povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme.

Ez 36:24—Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu.

Vytrvajte v modlitbe.