DZIEŃ 9

MODLITWA ZA ROZPROSZONYCH WIERZĄCYCH

Dz 9:2; Dz 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozproszeni wierzący ujrzeli niebiańską wizję wiecznego Bożego zamysłu i zostali pobudzeni w swoim duchu, i poszukiwali głębszych spraw dotyczących Chrystusa i Bożej budowli oraz obrali drogę Bożej nowotestamentowej ekonomii (Dz 9:2; Dz 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24).

Dz 9:2 — I poprosił go o listy do Damaszku, do synagog, aby jeśli znajdzie jakichś ludzi należących do Drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, mógł przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy.

Dz 26:19 — Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji.

Ezd 1:5 — Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Jahwe w Jerozolimie.

Ez 36:24 — Zabiorę was spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich krajów i wprowadzę was do waszej ziemi.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.