9. DEN: MODLITBA ZA ROZPTÝLENÉ VĚŘÍCÍ

Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozptýlení věřící uviděli nebeskou vizi Božího věčného záměru, aby byli probuzeni ve svém duchu k hledání hlubších věcí ohledně Krista a Boží stavby a aby se ubírali cestou Boží novozákonní ekonomie (Sk 9,2; Sk 26,19; Ezd 1,5; Ez 36,24).

Acts. 9:2—And asked for letters from him to Damascus for the synagogues, so that if he found any who were of the Way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem.

Acts 26:19—Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision.

Ezra 1:5—Then the heads of the fathers’ houses of Judah and Benjamin and the priests and the Levites rose up, even everyone whose spirit God had stirred up to go up to build the house of Jehovah, which is in Jerusalem.

Ezek. 36:24—And I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land.

Vytrvejte v modlitbě.