Mt 6:1-6; Kol 3:3

Aby svätí ako ľudia kráľovstva, deti nebeského Otca, mali duchovný život, ktorý zodpovedá tajomnej, skrytej povahe božského života, a modlili sa k svojmu nebeskému Otcovi v skrytosti, zakúšali skryté potešenie z Otca a dostávali od Neho skryté odpovede (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

Mt 6:1-6—Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Kol 3:3—Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.

Vytrvajte v modlitbe.