Mt 6:1–6; Kol 3:3

Módlmy się za świętych, aby jako lud królestwa, dzieci niebiańskiego Ojca, prowadzili duchowe życie — które odpowiada tajemniczej, ukrytej naturze boskiego życia — modląc się w ukryciu do swego niebiańskiego Ojca, doświadczając nieco z ukrytego radowania się Ojcem i otrzymując od Niego odpowiedzi w ukryciu (Mt 6:1–6; Kol 3:3).

Mt 6:1–6 — Ale strzeżcie się, żebyście nie czynili swojej sprawiedliwości przed ludźmi po to, by na was patrzyli; w przeciwnym razie nie macie nagrody u waszego Ojca, który jest w niebiosach. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach I na ulicach, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, mówię wam: w pełni odbierają swoją nagrodę. Ty zaś, gdy dajesz jałmużnę, niech twoja lewa ręka nie wie, co robi prawa, aby twoja jałmużna była w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż lubią oni się modlić stojąc w synagogach i na rogach ulic, żeby pokazać się ludziom. Zaprawdę, mówię wam: w pełni odbierają swoją nagrodę. Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swego ukrytego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Kol 3:3 — Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.