Mt 6,1-6; Ko 3,3

Aby svatí jako lidé království, děti nebeského Otce, měli duchovní život, která odpovídá tajemné, skryté povaze božského života, a modlili se ke svému nebeskému Otci ve skrytu, zakoušeli skryté potěšení z Otce a dostávali od Něj skryté odpovědi (Mt 6,1-6; Ko 3,3).

Matt. 6:1-6—But take care not to do your righteousness before men in order to be gazed at by them; otherwise, you have no reward with your Father who is in the heavens. Therefore when you give alms, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be glorified by men. Truly I say to you, They have their reward in full. But you, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, They have their reward in full. But you, when you pray, enter into your private room, and shut your door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

Col. 3:3—For you died, and your life is hidden with Christ in God.

Vytrvejte v modlitbě.