1. DAN MOLITVA U SKLADU SA MATEJEM 6

MT 6:9-10; OTK 11:15

1. Da se sveti Očevo ime (Mt 6:9b), da dođe Njegovo kraljevstvo (Mt 6:10a; Otk 11:15); i da se na Zemlji izvrši Njegova volja (Mt 6:10b).

Mt 6:9-Vi, dakle, ovako molite: 'Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!

Otk 11:15-I sedmi anđeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!"

Mt 6:10-Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!

 

Služba: Primjereni molitveni žiovot za primjereni život crkve

Ako dotaknemo Pavlov duh u 1 Timoteju 2:1-7, imat ćemo osjet za njegovo breme da oni koji preuzimaju vodstvo u životu crkve moraju imati molitveni život. Čini se da u ovim stihovima Pavao govori Timoteju: «Pokazao sam ti jasnu sliku Božje ekonomije i kako je ona nasuprot različitim učenjima. Također sam ti ukazao, da me je Gospod, u Svom milosrđu, učinio uzorom Svoje ekonomije Također sam ti ozbiljno naložio da vojuješ dobru bitku za Božju ekonomiju. Sada je duboko u mom duhu breme da te potaknem da se moliš. Zaklinjem te da molbe, molitve, zagovori, zahvalnice budu upućeni za sve ljude. Nemoj misliti da učenje dolazi prije molitve. Ne, molitva mora biti prva, a učenje drugo.» (Studij života - 1 Timoteju str. 27)Life-study of 1 Timothy, p. 27)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

2. DAN MOLITVA ZA NOVOG ČOVJEKA I NEVJESTU

EF 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; OTK 19:7

2. Da se ispuni Božja ugoda, da se ostvari Njegov naum, te da se sprovede Njegova ekonomija (Ef 1:9-10), kako bi mogao imati crkvu, kao za Krista izgrađeno Tijelo, i potpuno odraslog čovjeka da Ga izražava (stih 23; 4:13, 16) te kao za Krista pripremljenu nevjestu da Ga zadovolji u ljubavi (5:27; Otk 19:7).

Ef 1:9-10-obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.

Ef 1:23-koja je Njegovo Tijelo, punina Onoga koji ispunjava sve u svemu.

Ef 4:13-dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Ef 4:16-od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Ef 5:27-te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.

Otk 19:7-Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se žena Njegova..

 

Služba: Slavno posredovanje

Prvo jasno spominjanje posredovanja u Bibliji je u Postanku 18, gdje vidimo da je Abraham bio prvi posredovatelj ... U [ovom poglavlju] nemamo samo priču o posredovanju, već i jasno otkrivanje osnovnih principa posredovanja. Posredovanje je velika stvar u Bibliji. Bez njega Božja ekonomija se ne može ostvariti. Izvrsna Kristova služba danas, kao našeg kraljevskog i božanskog Velikog Svećenika je služba posredovanja. Rimljanima 8:34 i Hebrejima 7:25 govore nam da Krist posreduje za nas. Budući da je ta stvar posredovanja toliko važna, moramo mu posvetiti čitavu poruku, uglavnom uzimajući u obzir osnovne principe posredovanja. (Studij života - Postanak, str. 677).Life-study of Genesis, p. 677)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

3. DAN MOLITVA ZA ZBIVANJA U SVIJETU

DN 4:17; OTK 1:5; IZR 21:1; DN 2:21

3. Da Bog u Kristu vlada nad svim zbivanjima u svijetu (Dn 4:17; Otk 1:5), da okrene srca kraljeva da vrše Njegovu volju (Izr 21:1) te da podigne i makne vođe kako On vidi da je Njemu prikladno (Dn 2:21).

Dn 4:17-Ovo što se tiče proglasa stražara, i ta odluka zapovijed je svetih, tako da živi znaju da je Svevišnji Vladar kraljevstva ljudi i daje ga kome god On hoće i nad njime postavlja najniže od ljudi.

Otk 1:5-i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

Izreke 21:1-Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće.

Dn 2:21-On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima a znanje pronicavima.

 

Služba: Posredovanje za Božji narod i u skladu sa Božjim srcem

U principu, Abrahamovo posredovanje za Lota bilo je poput posredovanja u crkvi u Novom Zavjetu. U Abrahamovo vrijeme Božji narod na Zemlji sastojao se od dvije obitelji, Abrahamove i Lotove obitelji. Dio Božjih ljudi, Lotova obitelj, otišao se u zli grad Sodomu. Na sličan način neki su iz naroda crkve potonuli u svijet. Kao što je Abraham posredovao za onaj dio Božjeg naroda ljudi koji je upao u Sodomu, tako I mi moramo posredovati za braću i sestre koji su potonuli u svijet. (Studij života – Postanak, str. 682).Life-study of Genesis, p. 682)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

4. DAN MOLITVA ZA ONE NA VLASTI

1 TIM 2:2

4. Za one na vlasti da imaju mudrosti obavljati svoje odgovornosti te da vladaju pravedno u skladu sa Bogom kako bi crkva mogla nastaviti dalje u miru i smirenosti (1 Tim 2:2).

1 Tim 2:2-za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti.

 

Služba

Vjerujem da će mnogi u Gospodnjoj obnovi biti uvedeni u ovakvo posredovanje. Kad je Bog sišao da posjeti Abrahama na ljudskoj razini, tražio je jednog posredovatelja. Danas se Bog još jednom spustio na razinu čovjeka ... u potrazi za ... korporativnim narodom. Vjerujem da će, u ne tako daleko vrijeme na Zemlji postojati narod apsolutno poput Abrahama, koji poznaje Božje srce i vrše izazovno posredovanje u Njegovoj prisutnosti. Mogli bismo Bogu reći: «Gospode, zar ne znaš da si nam u Novom Zavjetu definitivno obećao da ćeš završiti dobro djelo koje si započeo?» ... Ne bismo trebali plakati i prosjačiti, nego bismo trebali staviti izazov pred Boga .. .On Želi čuti naše posredovanje koje pred Njega stavlja izazov. (Studij života - Postanak, str. 686).Life-study of Genesis, p. 686)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

DJELA 17:26-27; fIL 1:21A; RIM 12:2; EF 4:16; OTK 19:7

Moplite se za Božje konačno kretanje po cijeloj Zemlji da osvoji narod koji poznaje predivnog, sveobuhvatnog Krista, koji imaju iskustvo Njega kao svog života i koji Ga žive, i koji su preobraženi i izgrađeni da budu Njegovo Tijelo i konačno Njegova nevjesta za Njegov povratak (Djela 17:26-27; Fil 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Otk 19:7).

Djela 17:26-27-— Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas.

Fil 1:21a-Jer meni je živjeti Krist.

Rimljanima 12:2—Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

Ef 4:16-od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Otk 19:7-Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se žena Njegova..

 

Služba: Molitva i Božje djelo

Jedan od glavnih principa Božjeg djela je potreba za čovjekovom molitvom. On želi da čovjek surađuje s Njim u molitvi.

[Jedan kršćanin koji je bio vrlo iskusan u molitvi] rekao je da se sav duhovni rad sastoji od četiri koraka. U prvom koraku Bog namjerava učiniti nešto; postoji volja Božja. U drugom koraku, On otkriva ovu volju Svojoj djeci kroz Duha tako da oni spoznaju Njegovu volju, Njegov plan, Njegovu čežnju i Njegovu težnju. U trećem koraku Božja djeca vraćaju Njegovu volju Njemu molitvom. Molitva je odjek Božje volje. Ako je naše srce u skladu s Božjim srcem, spontano ćemo izgovarati Božju volju. Kao rezultat toga, Bog će Svoje djelo dovršiti u četvrtom koraku.

Ako je naša molitva samo za ispunjenje naših planova i želja, ona neće imati nikakvu vrijednost u duhovnoj sferi. Vrijedne su samo molitve koje je pokrenuo Bog i koje odjekuju ono što je On pokrenuo. Božje djelo upravljano je molitvama. Bog je voljan učiniti mnogo stvari, ali neće ih učiniti ako se Njegov narod ne moli. Mora čekati da se čovjek složi s Njim prije nego što ih učini. To je sjajan princip Božjeg djela, a ujedno je i jedan od najpresudnijih principa u Bibliji. (Sabrana djela Watchmana Nee-ja, sv. 38, str. 281-282).The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, pp. 281-282)

© Living Stream Ministry. Koristi se s dopuštenjem

 

Ustrajte u molitvi.