DZIEŃ 2

MODLITWA O NOWEGO CZŁOWIEKA I OBLUBIENICĘ

Ef 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; Obj 19:7

O wypełnienie się Bożego upodobania, spełnienie Jego zamysłu i realizację Jego ekonomii (Ef 1:9–10), aby Bóg uzyskał kościół jako zbudowane Ciało Chrystusa i dojrzałego nowego człowieka, który Go wyraża (w. 23; 4:13, 16), oraz jako przygotowaną oblubienicę Chrystusa, która zaspokaja Go w miłości (5:27; Obj 19:7).

Ef 1:9–10 — Dając nam poznać tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które zamyślił w sobie samym dla ekonomii pełni czasów, aby sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie, to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, w Nim.

Ef 1:23 — Który jest Jego Ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko we wszystkim.

Ef 4:13 — Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Boga, do dojrzałego człowieka, do miary wzrostu pełni Chrystusa.

Ef 4:16 — Z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Ef 5:27 — Aby przedstawić samemu sobie kościół chwalebnym, nie mającym plamy ani zmarszczki, ani niczego takiego, lecz aby był święty i nieskazitelny.

Obj 19:7 — Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadszedł ślub Baranka i Jego żona się przygotowała.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.