Gal 4:19; EF 3:14-21; Mt 16:18; EF 2:21-22; 1Kor 12:27

Aby všetci svätí otvorili celú svoju bytosť Pánovi, aby mohol vykonávať ústredné Božie dielo - tj. aby sa Boh v Kristovi zabudovával do nás a nás zabudovával do Seba pre vybudovanie Cirkvi ako Tela Kristovho (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1Kor 12:27).

Ga 4:19—Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás

Ef 3:16-17, 19b—aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach ... aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

Mt 16:18—A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Ef 2:21-22—na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.

1Kor 12:27—Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

Vytrvajte v modlitbe.