Ga 4:19; Ef 3:14–21; Mt 16:18; Ef 2:21–22; 1 Kor 12:27

Módlmy się za wszystkich świętych, aby otworzyli całych siebie na Pana, żeby On mógł zrealizować centralne Boże dzieło — wbudowanie się w nas Boga w Chrystusie i wbudowanie nas w Niego ze względu na budowanie kościoła jako Ciała Chrystusa (Ga 4:19; Ef 3:14–21; Mt 16:18; Ef 2:21–22; 1 Kor 12:27).

Ga 4:19 — Dzieci dzieci, które ponownie w mękach rodzę, aż Chrystus zostanie w was uformowany.

Ef 3:16–17, 19b — Aby wam dał, byście według bogactwa Jego chwały mocą zostali wzmocnieni poprzez Jego Ducha do wewnętrznego człowieka, aby Chrystus poprzez wiarę uczynił sobie dom w waszych sercach, abyście, wkorzenieni i ugruntowani w miłości […], abyście zostali napełnieni ku całej pełni Boga.

Mt 16:18 — I Ja także ci mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy Hadesu go nie przezwyciężą.

Ef 2:21–22 — W którym cała budowla, razem spasowywana, rośnie w świętą świątynię w Panu, w którym i wy jesteście razem budowani w mieszkanie Boga w duchu.

1 Kor 12:27 — Jesteście zaś Ciałem Chrystusa, a pojedynczo członkami.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.