1. DEŇ: MODLITBA NA ZÁKLADE MATÚŠA 6

Mt 6:10b; Zj 11:15

Aby sa posvätilo meno Otca (Mt 6:9b), prišlo Jeho kráľovstvo (Mt 6:10a; Zj 11:15) a Jeho vôľa sa vykonala na zemi (Mt 6:10b).

Mt 6:9—Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!

Zj 11:15—Zatrúbil siedmy anjel. A na nebi sa ozvali takéto mohutné hlasy: Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a Jeho Pomazaného a kraľovať bude naveky vekov!

Mt 6:10—Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

Vytrvajte v modlitbe.