DZIEŃ 1 

MODLITWA ZGODNA Z EW. MATEUSZA 6

Mt 6:9–10; Obj 11:15

O uświęcenie imienia Ojca (Mt 6:9b), przyjście Jego królestwa (Mt 6:10a; Obj 11:15) i stanie się Jego woli na ziemi (Mt 6:10b).

Mt 6:9 — Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię.

Obj 11:15 — I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa, i będzie On królował na wieki wieków.

Mt 6:10 — Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.