DZIEŃ 3

MODLITWA O SPRAWY TEGO ŚWIATA

Dn 4:17, Obj 1:5; Prz 21:1; Dn 2:21

Aby Bóg w Chrystusie panował nad sprawami tego świata (Dn 4:17, Obj 1:5), zwrócił serca królów do wykonywania Jego woli (Prz 21:1) oraz ustanawiał i obalał przywódców według tego, co uważa za stosowne (Dn 2:21).

Dn 4:14 — Według postanowienia strażników [taki jest] dekret, sprawa rozstrzygnięta przez świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi.

Obj 1:5 — I od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego z umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew.

Prz 21:1 — Serce króla jest w ręku Jahwe jak strumienie wód, On zwraca je tam, dokąd sam zechce.

Dn 2:21 — On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.