1 Tm 1:3–4; Ga 2:20; Flp 1:21a; J 21:15–17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10–11

Módlmy się o Pańskie odzyskiwanie, żeby doświadczyło nowego ożywienia, jakiego w historii jeszcze nigdy nie było i jakie będzie wynikiem pomyślnego praktykowania szczytowych objawień o Bożej ekonomii, obejmujących codzienne życie Boga-człowieka, powszechne pasienie i scalanie służące rzeczywiści Ciała Chrystusa i jednego nowego człowieka (1 Tm 1:3–4; Ga 2:20; Flp 1:21a; J 21:15–17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10–11).

1 Tm 1:3–4 — Tak jak cię nawoływałem, kiedy udawałem się do Macedonii, żebyś pozostał w Efezie, by nakazać niektórym, aby nie nauczali innych rzeczy ani nie zważali na mity i niekończące się rodowody, które prowadzą raczej do dociekań niż Bożej ekonomii, która jest w wierze.

Ga 2:20 — Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; i już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus; a życie, które teraz prowadzę w ciele, prowadzę w wierze, która jest wiarą Syna Boga, który mnie ukochał i wydał za mnie samego siebie.

Flp 1:21a — Dla mnie bowiem żyć to Chrystus.

J 21:15–17 — Wówczas, gdy zjedli śniadanie, Jezus powiedział do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie bardziej niż ci? Rzekł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu; Karm moje baranki. Powiedział do niego ponownie, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy Mnie kochasz? Rzekł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: Paś moje owce. Powiedział do niego po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy Mnie kochasz: Piotr zasmucił się, że powiedział mu po raz trzeci: Czy Mnie kochasz? I rzekł Mu: Panie, Ty wszystko wiesz; Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus mu powiedział: Karm moje owce.

1 Kor 12:24 — Nasze przyzwoite członki zaś nie mają żadnej potrzeby. Lecz Bóg scalił ciało razem, dając większy szacunek członkowi, któremu brakowało.

Kol 3:10–11 — I przyoblekliście się w nowego człowieka, który jest odnawiany ku pełnemu poznaniu, według obrazu Tego, który go stworzył, gdzie nie może być Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.