KÜRESEL DUA İÇİN ÇAĞRI

30, Mart, 2020

Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey RAB'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, Onu yeryüzünün övüncü kılana dek Durup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin. RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: "Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.  and until He makes Jerusalem a praise in the earth. Yeşaya 62: 6-7

 
Tanrı'nın kilisesinin iki katlı stratejik bir komisyonu vardır - Tanrı'ya dua etmek ve İsa Mesih'in Müjdesi'ni insanlara vaaz etmektir. Genellikle insanlara ulaşmak üzere Rab'bin için yaptığımız çalışmalara odaklanırız, ancak kilisenin dua hizmeti aslında çok daha önemlidir. Dünyadaki mevcut durum, Rab'bin geri kazanmasında tüm kutsalların kilisenin ihmal edilen işlevini yerine getirmesi için kalkmaları için bir çağrıdır: Yeryüzündeki ilgilerini ilerlemesi için dua ederek Tanrı ile işbirliği yapmak içindir. Bu amaçla, dünyanın dört bir yanındaki kiliselerdeki kutsallardan, 1. Nisan ile 21. Nisan, 2020 tarihleri arasında her gün on beş dakikalık bir zaman dilimi için kişisel veya kardeşleriyle dua etmek için kaydolmalarını istiyoruz. Ne için dua edileceğine dair bazı öneriler sunacağız, ancak önce Rab'bin ihtiyaç duyduğu dua türünü temel bir anlayışa girelim.
 
Çok sık dua etmeyi, yalnızca belirli bir ruhsal ya da pratik ihtiyacın farkında olduğumuzda ya da Rab'bin şahsen, başkalarıyla ya da kilise olarak bir hizmet biçiminde gerçekleştirmek istediğimiz zaman yaptığımız bir şey olarak düşünürüz. Bu şeyler için dua meşru ve hatta gereklidir, ancak Yeni Antlaşma'daki en yüksek ve en derin dualar, ilk olarak ve her şeyden önce, Tanrı'nın kutsallardaki çalışmaları ve yeryüzündeki hareketi içindir (Flp. 1: 9-11; Ef. 1: 15-23; 3: 14-21; Elç. 4: 24-31; Ef.6: 18-20; Kol. 4: 2-4). Aracılık eden dua, göksel hizmetinde Mesih'le birlikte çalışmak meselesidir. Böyle bir dua, kilisenin Mesih'e hizmetinin zirvesidir. Göksel aracılık eden olarak O, yeryüzündeki halkının arzusunu yankılaması için ona ihtiyaç duyar. Matta 18:18, “"Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.” Kardeş Watchman Nee, bu ayetten göklerde Tanrı'nın kilisenin yeryüzünde isteğini dua yoluyla yerine getirmesini beklediğini görmemize yardımcı oldu. Göklerde bir şey bağlanmış veya çözülmüş olabilir, ancak yeryüzünde ancak kilisenin duasıyla bağlanabilir veya çözülebilir.
 
Vahiy kitabı bize Tanrı'nın bu çağın tamamlanmasında ilahi yönetimini gösterir. Bu kitapta kiliselerin bu kadar çok faaliyet gerçekleştirdiğini görmüyoruz. Aksine, Tanrı'nın hükümet hareketiyle ilgili olarak duayı görüyoruz. Kutsalların duaları, Mesih'in yükselişinde ve Tanrı'nın tasarısının tomarı açılışında gökte sahnede mevcuttur (Va. 5: 8). Tanrı, şehit edilmiş kutsalların (6: 9-10) feryat etmesine, büyük sıkıntıların başlangıcına işaret eden altıncı mührün açılmasıyla karşılık verir (aa. 12-17). Mesih “başka bir Melek” olarak kutsalların dualarını tahtın önünde buhur olarak sunduktan sonra, doğaüstü felaketler takip edilerek Tanrı'nın yeryüzü ve sakinlerini yargılamasının başlangıcını işaret eden ateş yeryüzüne attı (8: 3-5 ). Yakarıda her bahsedilmiş dua dönemsel önemi ve Tanrı'nın yönetimini yerine getirmesini sağlar.
 
Rab bu çağa son vermek ve Egemenliği'ni yeryüzüne kurmak istiyor (Va. 11:15; 12:10). Gelini ve ordusu olarak yeterli sayıda inananların hazırlanmasını beklemektedir (Va. 19: 7, 14). Şimdi, Matta 6: 9-10'a göre, Baba'yı her zamankinden daha fazla, adı kutsal kılınacağını, Egemenliği'nin geleceğini ve O'nun yeryüzünde isteğinin yapılacağını yalvarmalıyız. Bir yandan, şu anda dünya çapında hasara yol açan salgın, Rab'bin uluslara bir uyarıdır. Öte yandan, Rab'bin halkına, buhur sunağında yükselmiş Mesih'le birlikte olma ve O'nun aracılık edişine uyma komisyonunu yürütme çağrısıdır.
 
Kutsal Kitap yaratılmış Adem'in soyunun, çağırılmış İbrahim'in soyunun ve kilisenin bir bütün olarak Tanrı'nın amacını gerçekleştirmek için O'nunla işbirliği yapmada başarısız olduğunu gösterir. Bu nedenle Vahiy 2 ve 3'te Rab galip gelenleri çağırdı. Tanrı'nın hareketinin galip gelenlere bağlı olduğunu ve galip gelenlerin temel bir özelliğinin duaları olduğunu anlamamız gerekir. Vahiy 6'daki sunağın altında feryat eden şehit kutsallar, 12. bölümde galip gelen erkek-çocuk olur ve erkek-çocuk göğe götürüldüğünde Şeytan yeryüzüne atılır (12: 5, 9). Rab'bin geri kazanmasının bugün bir yönü, amacının yerine getirilebilmesi ve O'nun geri dönebilmesi için Rab'la tam işbirliği yapacak olan galip gelenleri meydana getirmektir. Tanrı'nın evindeki buhur sunağında, göksel Başkahinimiz Mesih'e uyarak dua eden galip gelenler ve tahtından ne çıktığını yeryüzünde dua ederek Tanrı ile işbirliği yapanlar olmalıyız.
 
Rab'bin geri kazanmasında kiliselerdeki kutsalların hepsi galip gelen olmayı arzulmalıdır. Ancak, bu tür ruhsal savaşçıların bir gecede meydana getirilmediklerini anlamalıyız. Dua ve savaş kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Birçoğumuzun altında bulduğumuz benzeri görülmemiş kısıtlamanın, hem kişisel hem de toplu dua hayatımızı geri alma ve yükseltirme fırsatı vermek için Rab'bin egemenliği olduğuna inanıyoruz. Yeni Antlaşma'yı dikkatlice okursanız, elçi Pavlus'un hapishaneden hizmet vermek için oldukça sınırlı olduğunu anlayacaksınız, ancak çok dua etti. Benzer şekilde Nee Kardeş, açıkça hizmetini otuz yıl yürüttü, ancak hayatının son yirmi yılında hapishanedeyken, etrafındaki kişilere sadece sınırlı bir şekilde hizmet verebilirdi. Ancak bu hapsetme süresi boyunca gizli bir dua hizmetinde aracılık eden Mesih'le birleştirebilirdi.
 
Tanrı'nın tüm sağlayışını, Ruh'un bol saülayışını ve bu hizmetten aldığımız zenginliklerini kilisenin inşası için yaşamdaki büyümemizin ruhsal sağlayışı olarak görmeye alışkınız. Bu yanlış değil, ama tüm bunların da kilisenin en büyük dua hizmetini yürütmek için bizi güçlendirmek olduğunu anlamalıyız. Kutsal Kitap'ı okumamız, meshedişini bilmemiz ve bu çağın hizmeti tarafından beslenmemiz gerekir, böylece istediğimize göre değil ama Tanrı'nın isteğine göre nasıl dua edeceğimizi bilebiliriz. Hepimiz Rab'bin huzuruna sahip olmak istiyoruz, ama O'nun adıyla topladığımızda Rab'bin aramızda olmasının sözünün , iki veya üç kişinin birbiriyle ve Tanrı'nın isteğiyle uyumlu bağlama ve çözme duaları sunmaları bağlamında olduğunu anlamalıyız. (Mat.18: 18-20).
 
Son olarak, kendimizi dua ederek Rab'ble birleştirdikçe, Süleyman'ın 1. Krallar 8:48'deki dua etmesini hatırlamamız gerekir, burada Tanrı'nın halkının Tanrı'ya Tanrı tarafından halkına dağıtılmış pay olarak Mesih'i simgeleyen kutsal toprak için; Mesih'te Tanrı'nın Egemenliği'ni simgleyen kutsal kent için ve yeryüzündeki Tanrı'nın evini, kiliseyi simgeleyen kutal tapınak için dua ettiğini söyledi. Bu, Tanrı'ya olan dualarımızın Mesih'e, Tanrı'nın Egemenliği'ne ve Tanrı'nın ebedi tasarısındaki hedef olarak Tanrı'nın evine doğru olduğunda Tanrı'nın duamızı dinleyeceğini gösterir. Bu, kimin için dua ettiğimiz önemli değil, dualarımızın, tasarısının yerine getirilmesi için yeryüzündeki Tanrı'nın hakkını yani Mesih'i ve kiliseyi amaçlanması gerektiği anlamına gelir.
 
Kardeşler, ilerlemeliyiz. Bu dua hizmetini hem kişisel hem de birbirimizle kurmak için bu günlerde ağır olmalıyız. İster bireysel ister toplu olsun tüm sıkıntılarımız, dua eksikliğine kadar kökenini bulunabilir. Şu anda, bu kadar güçlü veya çok uzun süre dua edemeyebiliriz, ancak karşı karşıya kaldığımız kısıtlamalar, kednimizi vermek için bir zihnimiz varsa, dua kapasitemizi geliştirmenin bir yolunu sağlar. Dahası, fiziksel olarak izole edilmiş olsak da, Rab bize modern teknolojiyle birlikte hala dua etmemiz için bir yol verdi. Bu fırsatı değerlendirmek için zamanımızı bütçelendirmeli ve düzenli olarak dua etmeye alıştırmalıyız.
 
Rab'bin geri kazanmasında kiliselerdeki kutsallar böyle bir duaya girmeye hiç bu kadar hazır olmamıştı. Bugün, her zamankinden daha fazla, emektaşlar ve dünyadaki kiliseler arasında güçlü bir uyum ve zengin bir kaynaşma var. Yükselmiş Başımız olan Mesih'le birleştirip beden olarak, hatta yeni bir insan olarak gerçekten dua edebiliriz. Birlikte, karanlığın hükümdarlarına ve yetkilerine ve göklerdeki kötülüğün ruhsal güçlerine karşı durmak için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanalım. Tanrı'nın isteğinin yeryüzünde yapacağı için her zaman ve her yerde sürekli dua etmeye kendimizi verelim.
 
Bu nedenle, bu kritik noktada ihtiyacı karşılamak için, Rab'bin geri kazanmasındaki her kıta, ulus ve yöreden tüm kutsalları, bu dua hizmetine dikkatle ve ciddiyetle katılmaya çağırıyoruz. Özellikle, bu 21 gün boyunca ve dunyanın her yerinde O'na övgü oluncaya kadar, birçok kişinin Yeruşalim surlarına (Yeşaya 62: 6) atanan bekçi olarak dünya çapında, gece gündüz duaya katılmasını umuyoruz!
 
Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı, Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri, uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı. - Va. 8:4-5