Záverečné oznámenie

31. mája 2020

Keď čítate tieto riadky, miestne cirkvi v Pánovej obnove zakončili bezprecedentné obdobie globálnej dvadsaťštyrihodinovej neprestajnej modlitby, ktorá sa začala 1. apríla a skončila sa 30. mája v roku 2020. Celkovo sa na stránku unceasinglypray.org zapísalo viac ako 13 700 svätých, aby sa modlili v 15 - minútových časových úsekoch, pokrývajúcich každú minútu dňa v zastúpení každého obývaného časového pásma na svete. Bolo nám tiež oznámené, že mnohí ďalší svätí sa po celej zemi verne modlili bez toho, aby sa prihlásili na túto stránku. Sme presvedčení, že celkový počet zúčastnených svätých bol viac ako 50 000. 

Uctievame Pána za to, že počas tohto obdobia zaopatril Svoje deti duchom prosebnej modlitby. Veríme, že Boží pohyb na zemi bude napredovať v nadchádzajúcich dňoch v dôsledku našej jednoty s Pánom s cieľom prichádzať pred Boží trón. Nech sú všetky naše modlitby pre Neho prijateľné spolu s Kristom ako kadidlom, a nech na tieto modlitby verne odpovie podľa Svojho zvrchovaného načasovania. Kiežby všetci svätí pokračovali v modlitbe každý deň, aby vo všetkých miestnych cirkvách prevládala atmosféra modlitby.

Stránka unceasinglypray.org zostane stále aktívna, aj keď denné e-maily s pripomienkou sa už nebudú odosielať. Dúfame, že svätí budú naďalej navštevovať túto stránku a využívať rôzne jej sekcie, vrátane 30 modlitebných bremien, aby si obohatili svoj modlitebný život. Ustavične sa musíme veľa modliť a veríme, že mnohí svätí, ktorí sa teraz dotkli bremena príhovoru, budú povzbudení v zotrvaní v tejto strategickej službe modlitbou.

Máme dôveru, že spolupracovníci a vedúci bratia vo všetkých miestnych cirkvách budú aj naďalej príkladom „mužov, ktorí sa modlia všade so zdvihnutými rukami“, a stanú sa vzormi, ktoré môžu nasledovať ostatní svätí. Rovnako dúfame, že sa zvýši účasť na týždenných modlitebných stretnutiach cirkví. Predovšetkým vzhliadame k Pánovi, že modlitba, príhovor, žiadosti a vďakyvzdanie sa skutočne stanú charakteristickým znakom Pánovej obnovy. Nech je meno nášho Otca posvätené, príde Jeho kráľovstvo a nech sa Jeho vôľa stane na zemi tak, ako je to v nebi.