OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

31 maja 2020 r.

W chwili, gdy to czytacie, miejscowe kościoły w Pańskim odzyskiwaniu zakończyły bezprecedensowy okres całodobowej globalnej modlitwy, trwającej od 1 kwietnia do 30 maja 2020 roku. W sumie na stronie unceasinglypray.org zapisało się ponad 13 700 świętych na 15-minutowe modlitwy, obejmujące każdą minutę dnia i zanoszone w każdej zamieszkałej strefie czasowej na świecie. Otrzymaliśmy również raporty o wielu, wielu innych, którzy modlili się wiernie na całej ziemi bez zapisywania się; sądzimy, że całkowita liczba świętych uczestniczących w tym wydarzeniu w rzeczywistości znacznie przekroczyła 50 000. 

Oddajemy Panu cześć za to, że w tym czasie przepoił swoje dzieci duchem błagania. Jesteśmy pewni, że w nadchodzących dniach poruszanie się Boga na ziemi poczyni znaczne postępy w wyniku trwania w jedności z Nim we wstawiennictwie przed Jego tronem. Niech wszystkie nasze modlitwy będą dla Niego godne przychylnego przyjęcia dzięki Chrystusowi, który jest kadzidłem, i niech wyleje On swoją wierną odpowiedź zgodnie ze swoim suwerennie ustalonym czasem. Niech wszyscy święci nadal codziennie trwają niezłomnie w modlitwie, aby atmosfera modlitwy zapanowała we wszystkich miejscowych kościołach.

Strona unceasinglypray.org pozostanie aktywna, choć nie będziemy już wysyłać co dzień e-maili z przypomnieniem. Mamy nadzieję, że nadal święci będą ją odwiedzać i korzystać z niej fragmentarycznie, w tym z 30 brzemion do modlitwy, aby wzbogacić swoje życie modlitewne. Jeszcze wiele pozostaje do wymodlenia, wierzymy też, że liczni święci, którzy teraz dotknęli brzemienia wstawiennictwa, dozna zachęty do niezłomnego trwania w tej strategicznie ważnej posłudze modlitwy.

Ufamy, że współpracownicy i wiodący bracia we wszystkich miejscowych kościołach sami będą nadal dawać przykład — będą modlić się w każdym miejscu, podnosząc święte ręce (1 Tm 2:8), jako wzory do naśladowania dla innych świętych. Mamy również nadzieję, że wzrośnie frekwencja i udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych kościołów. Przede wszystkim jednak oczekujemy od Pana, że modlitwa, wstawiennictwo, prośby i dziękczynienie staną się naprawdę znakiem rozpoznawczym Pańskiego odzyskiwania. Niech imię naszego Ojca będzie uświęcone, niech przyjdzie Jego królestwo i niech się stanie Jego wola na ziemi, tak jak w niebie.