اطلاعیه نهایی

31 می 2020

هنگامی که شما این را می خوانید، کلیساهای محلی در بازیابی خداوند دعای جهانیِ بی سابقه ای را به طور شبانه روزی (24 ساعته و 7 روز هفته) به اتمام رسانده اند، که شروع آن از یکم آوریل بوده و در سی ام ماه می خاتمه یافت. روی هم رفته، 13700 نفر از مقدسین در سایت اینترنتی unceasinglypray.org (پیوسته دعا کنید) برای دعا کردن در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای ثبت نام کردند ، که هر دقیقه از روز را پوشش داد و نماینده تمام ساعت های محلی در دنیا است. ما گزارشهایی نیز از تعداد بسیار زیادی که بدون ثبت نام کردن، در سراسر دنیا با ایمان دعا می کردند، دریافت کردیم؛ در واقع، ما باور داریم که جمع تعداد مقدسینِ شرکت کننده بسیار بیشتر از 50000 نفر بود. 

ما خداوند را برای رسوخ کردن در فرزندان خود با یک روح تقاضا در طی این مدت می پرستیم. به دلیل یگانگی ما با او در شفاعت کردن مقابل تخت پادشاهی او، از پیشروی حرکت خدا بر زمین در روزهای آینده اطمینان یافته ایم. باشد که تمام دعاهای ما با مسیح به عنوان بخور خوشبو، مقبول و خوشایند او بوده، و باشد که او جواب امین خود را مطابق موعد مقرر خویش جاری سازد. باشد که تمام مقدسین در دعا کردن با استقامت روزانه ادامه دهند تا این که جوّ دعا در تمام کلیساها غالب شود.

سایت اینترنتی unceasinglypray.org زنده خواهد ماند، هرچند ایمیل های یادآوری روزانه دیگر ارسال نخواهد شد. امیدواریم مقدسین بازدید این سایت اینترنتی را ادامه دهند و قسمتهای مختلف آن را، که شامل 30 بار قلبی دعاست، برای غنی ساختن زندگی دعایی خود استفاده کنند. هنوز موارد بسیاری برای دعا وجود دارد و ما ایمان داریم خیلی از مقدسین که هم اکنون بار قلبی شفاعت را لمس کرده اند، تشویق خواهند شد که در این خدمتگزاری دعای استراتژیکی، مداومت کنند.

ما به همکاران و برادران پیشرو اعتماد داریم که خود به عنوان نمونه ای برای پیروی مقدسین دیگر و الگویی مانند «مردانی که در همه جا دعا کرده، دستهایی مقدّس را برافرازند»، ادامه خواهند داد. همچنین، امیدواریم تعداد حاضران و شرکت کننده گان در ملاقاتهای دعای هفتگی کلیساها افزایش یابد. بیش از هرچیز، ما به خداوند چشم می دوزیم که دعا، شفاعت، درخواست، و شکرگزاری براستی یک نشان از بازیابی خداوند خواهد شد. باشد که اسم پدر ما تقدیس شود، پادشاهی او بیاید، و اراده او بر زمین به انجام رسد چنانکه در آسمان است.