7. DEŇ: MODLITBA ZA PRENASLEDOVANÝCH, UTLÁČANÝCH A TÝCH, KTORÍ TRPIA

1Pt 4:12-14; 5:9-10

Aby Boh všetkej milosti potešil, zdokonalil a upevňoval bratov a sestry po celej zemi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní a trpia núdzou a skúškami (1Pt 4:12-14; 5:9-10).

1Pt 4:12-14—Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.

1Pt 5:9-10—vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!

Vytrvajte v modlitbe.