DZIEŃ 7

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH, UCISKANYCH I TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ

1 P 4:12–14; 5:9–10

Aby Bóg wszelkiej łaski pocieszył, wydoskonalił i utwierdził braci i siostry na całej ziemi, a zwłaszcza tych, którzy są prześladowani, uciskani, cierpią z powodu niedostatku i prób (1 P 4:12–14; 5:9–10).

1 P 4:12–14 — Umiłowani, nie uważajcie, że próba ogniowa wśród was, która przychodzi na was, aby was wypróbować, jest czymś dziwnym, jakby spotykało was coś dziwnego; lecz w takim stopniu, w jakim jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście także przy objawieniu się Jego chwały cieszyli się radując. Jeśli wam urągają w imieniu Chrystusa, jesteście błogosławieni, gdyż Duch chwały i Boga spoczywa na was.

1 P 5:9–10 — Jemu się przeciwstawiajcie, będąc mocni w waszej wierze, wiedząc, że te same cierpienia dokonują się wśród waszych braci na świecie. Lecz Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po tym, jak przez krótki czas pocierpicie, sam was wydoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.