1Kor 12:12-13, 23-27

Aby svätí žili kresťanským životom a cirkevným životom podľa praktických bodov týkajúcich sa zmiešavania, aby sa zmiešali všetky jednotlivé údy Kristovho Tela, všetky cirkvi v jednotlivých oblastiach, všetci spolupracovníci a všetci starší prostredníctvom spoločenstva a to, že budú robiť všetko prostredníctvom kríža a Duchom, aby vysluhovali Krista pre Telo, s cieľom, aby v Pánovej obnove nastala skutočnosť Tela Kristovho (1Kor 12:12-13, 23-27).

1Kor 12:12-13—Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus. Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.

1Kor 12:23-27—a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia, ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A preto keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; keď sa jednému údu dostáva oslava, radujú sa s ním všetky údy. Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

Vytrvajte v modlitbe.