15. DEŇ: MODLITBA ZA VYBUDOVANIE TELA

Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16

Aby svätí chodili v Kristovi duchom v ich každodennom živote, aby vo všetkom rástli v Krista a boli spolu spojení a vybudovaní ako Telo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

Kol 2:6-7—Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.

Rim 8:4—aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.

Ef 4:15-16—ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Vytrvajte v modlitbe.