DZIEŃ 15

MODLITWA O ZBUDOWANIE CIAŁA

Kol 2:6–7; Rz 8:4; Ef 4:15–16

Aby święci w życiu codziennym postępowali w Chrystusie przez ducha, wzrastali we wszystkim w Niego oraz byli razem wiązani i budowani jako Jego Ciało (Kol 2:6–7; Rz 8:4; Ef 4:15–16).

Kol 2:6–7 — Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim postępujcie, wkorzenieni i budowani w Nim, i utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni, obfitując w dziękczynienie.

Rz 8:4 — Aby sprawiedliwy wymóg prawa był wypełniony w nas, którzy nie postępujemy według upadłego ciała, lecz według ducha.

Ef 4:15–16 — Lecz abyśmy trzymając się prawdy w miłości, wzrastali we wszystkim w Niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe Ciało, razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw obfitego zaopatrzenia i poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, sprawia wzrost Ciała ku budowaniu samego siebie w miłości.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.