14. DEŇ: MODLITBA ZA PRIVLASTNENIE SI VŠEZAHŔŇAJÚCEHO KRISTA

Kol 1:12; Ef 3:8, 17-18

Aby sa svätí úplne zmocnili svojho prideleného podielu všezahŕňajúceho, rozsiahleho Krista tým, že sa posilnia mocou skrze Ducha na svojom vnútornom človeku, aby si Kristus učinil Svoj domov v ich srdciach (Kol 1:12; Ef 3:8, 17 - 18).

Kol 1:12—a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle,

Ef 3:8—Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom

Ef 3:17-18—aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka,

Vytrvajte v modlitbe.