DZIEŃ 14

MODLITWA O WZIĘCIE W POSIADANIE WSZECHZAWIERAJĄCEGO CHRYSTUSA

Kol 1:12; Ef 3:8, 17–18

O świętych, by w pełni objęli w posiadanie wyznaczony im dział wszechzawierającego, wszechrozległego Chrystusa, dzięki wzmocnieniu ich mocą poprzez Ducha do wewnętrznego człowieka, aby Chrystus uczynił sobie dom w ich sercach (Kol 1:12; Ef 3:8, 17–18).

Kol 1:12 — Dziękując Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w przyznanym dziale świętych w świetle.

Ef 3:8 — Mnie, mniejszemu niż najmniejszy ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, by zwiastować poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa jako ewangelię.

Ef 3:17–18 — Aby Chrystus poprzez wiarę uczynił sobie dom w waszych sercach, abyście, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, byli pełni siły, by pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.