12. DEŇ: MODLITBA ZA SPOLUPRACOVNÍKOV A VEDÚCICH BRATOV

Sk 20:28; 1Pt 5:2; Heb 13:17

Aby Pán zaopatroval spolupracovníkov a vedúcich bratov a dával im múdrosť sa pastiersky postarať o Jeho ľud v týchto dňoch (Sk 20:28; 1Pt 5:2; Heb 13:17).

Sk 20:28—Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.

1Pt 5:2—Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne.

Heb 13:17—Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok.

Vytrvajte v modlitbe.