DZIEŃ 12

MODLITWA ZA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I BRACI WIODĄCYCH

Dz 20:28; 1 P 5:2; Hbr 13:17

Aby Pan zaopatrywał współpracowników i braci wiodących i obdarowywał ich mądrością w tym, jak przewodzić Jego ludowi i dalej go paść w tych dniach (Dz 20:28; 1 P 5:2; Hbr 13:17).

Dz 20:28 — Zważajcie na samych siebie i na całe stado, wśród którego Duch Święty umieścił was jako doglądających, abyście paśli kościół Boga, który uzyskał On przez swoją własną krew.

1 P 5:2 — Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie pod przymusem, lecz dobrowolnie, według Boga; nie szukając zysku środkami, jakich należy się wstydzić, lecz ochoczo.

Hbr 13:17 — Bądźcie posłuszni tym, którzy wam przewodzą, i bądźcie im ulegli, bo czuwają oni nad waszymi duszami jako ci, którzy zdadzą z tego sprawę, aby czynili to z radością, a nie wzdychając; to bowiem byłoby dla was niekorzystne.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.