11. DEŇ: MODLITBA ZA CIRKVI

Sk 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Zj 1:9

Aby Pán vo Svojej obnove v každej krajine posilňoval, udržiaval a dal prosperovať cirkvi ako Ježišovmu svedectvu (Sk 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Zj 1:9).

Sk 16:5—A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.

Ef 1:19—a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.

Kol 1:11—všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti

Zj 1:9—Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo.

Vytrvajte v modlitbe.