DZIEŃ 11

MODLITWA O KOŚCIOŁY

Dz 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Obj 1:9

Aby Pan umacniał, podtrzymywał kościoły i sprawiał, że będą rozwijały się pomyślnie w każdym kraju w Jego odzyskiwaniu jako świadectwo Jezusa (Dz 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Obj 1:9).

Dz 16:5 — I tak kościoły umacniały się w wierze i rosły w liczbę z każdym dniem.

Ef 1:19 — I czym jest przewyższająca wielkość Jego mocy względem nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły.

Kol 1:11 — Umacniani wszelką mocą według potęgi Jego chwały ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwemu znoszeniu z radością.

Obj 1:9 — Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Boga i świadectwa Jezusa.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.