USTRAJATI U MOLITVI

16. TRAVNJA (APRILA) 2020.

Dragi sveti

Klanjamo se Gospodu da je pobudio tolike mnoge od vas da imata udjela u sadašnjem bremenu za ovaj dvadeset i jedan dan molitve. Nikada prije nije bilo toliko mnogih posvuda po kugli zemaljskoj koji su se zajedno sjedinili u jednodušnosti da se mole kao jedan novi čovjek na jedan tako održavajući način. Uvjereni smo da naš uzašli Gospod čuje molitve crkve i da će one mnogo pridonijeti ostvarenju Njegove čežnje. Nakon daljnjeg razmatranja i zajedništva, odlučili smo zamoliti sve svete da ustrajno nastave ovu molitvu dodatnih devet dana, odnosno do 30. travnja (aprila).

 
Naša nada je da ovomjesečne molitve neće biti samo prolazni događaj, nego da će uvelike ojačati naš osobni (lični) molitveni život i korporativnu molitvenu službu crkve. Molitva je naše najveće djelo pred Bogom, a ujedno je i najveća prijetnja Božjem neprijatelju. Iz tog razloga, Sotona nastoji oslabiti naš molitveni život i molitvenu službu crkve. Znajući to, apostol Pavao pridružio se ustrajnosti i molitvi (Rim 12:12; Ef 6:18; Kol 4:2; usp. 1 Sol 5:17). Dosljednost i ustrajnost suočeni s preprekama, presudni su za izgradnju molitvenog života i molitvene službe. Ovo nije samo nauk apostola; ovo je također opsežno prikazano u Riječi Božjoj.
 
Dok je Jošua (Isus Navin) vodio Izraelce u boj protiv Amalečana, Mojsije je stajao na brdu sa podignutim štapom (IZl 17:9-10). Stih 11 kaže: «I kad bi Mojsije podigao ruku, Izrael bi pobjeđivao; a kad je spustio ruku, prevladavali bi Amalečani» (dosl.). To da je Mojsije podigao ruku na vrhu brda slikovito prikazuje uzašlog Krista koji posreduje (Rim 8:34b; Heb 7:25; usp. 1 Tim 2:8), a Jošua (Isus Navin) slikovito prikazuje Krista, kao u nama prebivajućeg Duha, koji se bori protiv tijela grijeha, slikovito prikazanog Amalečanima (Rim 8:9-11; Gal 5:16-17). To znači da pobjeda u duhovnom ratovanju uvelike ovisi o Kristovom posredovanju. Međutim, stih 12 govori o tome da su Mojsijeve ruke otežale i da im je trebala podrška. Kao onaj kome su ruke otežale, Mojsije ne predstavlja Krista, nego nas, što označava da dok se Krist moli na nebesima, i mi se trebamo moliti na Zemlji (1 Tim 2:8). Kamen, koji slikovito prikazuje Krista kao našu snagu i postojanost u molitvi, bio je doveden Mojsiju da na njega sjedne. Nadalje, ruke mu je, s jedne strane podupirao Aron, koji predstavlja svećeništvo, a sa druge strane Hur, predstavljajući kraljevanje. To znači da kako bismo ustrajali u molitvama ratovanja, moramo biti svećenici koji vježbaju moliti se u našem duhu, današnjoj Svetinji nad svetinjama, i moramo biti u potpunosti podređeni Gospodu pod Njegovom vlašću.
 
Daniel je bio osoba koja je, znajući Božje obećanje o povratku Izraela iz sužanjstva (Jr 29:10), ustrajala u molitvi za Gospodnju čežnju (Dn 9:2-3). Imao je običaj moliti se tri puta dnevno (6:10) i ne bi dopustio da bilo što ometa njegovu molitvu, čak ni prijetnja smrću (stihovi 7-9). Daniel je bio kanal molitve kojeg je Gospod mogao upotrijebiti za izvršavanje Svoje čežnje. Što se tiče Knjige Daniela, 6. poglavlja, brat Lee je rekao: «Bog čezne za tim da sprovede Svoju ekonomiju, ali potreban je čovjek da bi se molio za Njegovu ekonomiju na Zemlji. Bog sprovodi Svoju ekonomiju na Zemlji kroz Svoje vjerne kanale molitve. Sotonina strategija je spriječiti molitvu koja je za Božje kretanje...Ne postoji drugi način da se Božja ekonomija dovede do potpunosti i u ispunjenje, osim molitvom» (Daniel – studij života, str. 45). Danielova suradnja sa Gospodom u molitvi pružila je Gospodinu put da poduzme veliki korak u Svom kretanju.
 
Danas Gospod traži molitve od dispenzacijske vrijednosti, molitve koje se podudaraju sa Božjim srcem, molitve za napredovanje Božjeg kretanja, molitve za pripremu nevjeste, molitve za proizvodnju pobjednika kao Gospodnje vojske, molitve za poraz Božjeg neprijatelja, molitve koje uvode novo doba. Molitve svetih i crkve značajan su faktor u postizanju dispenzacijske promjene, od sadašnjeg doba u doba kraljevstva (Lk 18:1-8; Otk 6:9-10; 8:3-5). Kako bismo ustrajali u takvim molitvama, sigurno nam je potrebno Gospodnje osnaženje (Ef 6:10).
 
Dear saints, the Lord wants to raise up a royal priesthood to join with Him as the ascended Intercessor in His heavenly ministry of intercession. With this in view, we urge you to continue our present round-the-clock global prayer through the end of this month, and we encourage you to invite others to join in this prayer. If you have not already done so, you can visit unceasinglypray.org to sign up for a time slot to pray. Those who sign up will receive a suggested prayer burden for each day via email. May the Lord do what He desires within us, and may our prayers lay the tracks for Him to carry out His heart’s desire on the earth.
 
Vaša braća u Kristu,
Suradnici u Gospodnjoj obnovi