KENDİSİNİ DUAYA VERMEK

16. NİSAN

Sevgilli kutsallar,

Rab'be hamdolsun ki, O, birçoğunuzu yirmi bir günlük bir dua için şu anki yüke katılmaK üzere uyandırmıştı. Daha önce hiçbir zaman tüm dünyada bu kadar uzun süreli şekilde tek bir insan gibi birlik içinde dua etmek için bir araya gelmediler. Yükselmiş Rabbimiz'in kilisenin dualarını duyduğundan ve duaların, arzularının yerine getirilmesine çok faydalı olduğundan eminiz. Daha fazla değerlendirdikten ve paydaşlıktan sonra, tüm kutsallardan bu duayı dokuz gün daha, yani 30. Nisan'a kadar devam ettirmesini istemeye karar verdik.

 
Umudumuz, bu dua ayının sadece geçici bir olay olmayacağı, kişisel dua hayatımızı ve kilisenin toplu dua hizmetini büyük ölçüde güçlendireceği yönündedir. Dua Tanrı'dan önünde en büyük işimizdir ve aynı zamanda Tanrı'nın düşmanına da en büyük tehdittir. Bu nedenle Şeytan, dua hayatımızı ve kilisenin dua hizmetini zayıflatmaya çalışıyor. Bunu bilerek, elçi Pavlus sebat ve duaya katıldı (Rom. 12:12; Ef. 6:18; Kol. 4: 2; krş. 1Te. 5:17). Sürelilik ve sebat, bir dua hayatı ve dua hizmeti geliştirmek için engeller karşısında çok önemlidir. Bu sadece elçinin öğretisi değil; aynı zamanda Tanrı Sözü'nde de kapsamlı bir şekilde tasvir edilmiştir.
 
Yeşu İsraillileri Amalekliler'e karşı savaşa yönlendirirken, Musa kaldırmış değneğiyle tepenin üzerinde durdu (Çık. 17: 9-10). Ayet 11, “Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu.” Musa’nın elini dağın tepesinde kaldırması göklerde aracılık eden yükselmiş Mesih'i simgeler (Rom. 8: 34b; İbr. 7:25; krş. 1Ti. 2: 8) ve Yeşu Amalekliler tarafından simgelenen benliğe karşı savaşarak içinde yaşayan Ruh olarak Mesih'i simgeler. (Rom. 8: 9-11; Gal. 5: 16-17). Bu, ruhsal savaştaki zaferin büyük ölçüde Mesih'in aracılık etmesine bağlı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, 12. ayet bize Musa'nın ellerinin yorulduğunu ve desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. Elleri yorulan Musa, Mesih'i değil, bizi temsil eder. Bu, Mesih göklerde dua ederken, biz de yeryüzünde dua etmemiz gerektiğini belirtir (1Ti. 2: 8). Musa'nın oturması için duadaki gücümüz ve sebatımız olarak Mesih'i simgeleyen bir taş getirildi. Üstelik elleri bir tarafta kâhinliği temsil eden Harun tarafından, diğer tarafta krallığı temsil eden Hur tarafından desteklendi. Bu, aracılık eden savaş dualarına kendimizi vermek için, bugünün En Kutsal Yeri olan ruhumuzda dua etmek için emek veren kâhinler olmalıyız ve otoritesi altında Rab'be tam boyun eğmeliyiz.
 
Daniel, Tanrı'nın İsrail'in esaretten geri dönüşüyle ilgili vaatlerini bilen bir kişiydi (Yer. 29:10), Rab'bin arzusu için kendisini dua etmeye verdi (Dan. 9: 2-3). Günde üç kez dua etme alışkanlığı vardı (6:10) ve hiçbir şeyin ölüm tehdidinin bile, duasını engellmesine izin vermedi (aa. 7-9). Daniel böylece Rab'bin arzusunu yerine getirmek için kullanabileceği bir dua kanalıdır. Daniel bölüm 6 ile ilgili olarak, Lee Kardeş, “Tanrı tasarasını yerine getirmek ister, ancak insanın yeryüzündeki tasarısı için dua etmesi gerekir. Tanrı tasarısını dünyadaki sadık dua kanalları aracılığıyla yürütür. Şeytan'ın stratejisi, Tanrı'nın harekete geçmesi için olan duaları engellemektir ... Tanrı'nın tasarısını dua dışında doluluğa ve tamamlamaya getirmenin başka bir yolu yoktur." Daniel’in dua ile Rab'le olan işbirliği Rab'be hareketinde hamlede büyük bir adım atmanın bir yolunu verdi.
 
Bugün Rab, dönemsel değerli duaları, Tanrı'nın kalbine uyan duaları, Tanrı'nın hareketinin ilerlemesi için duaları, gelinin hazırlanması için duaları, Rab'bin ordusu olarak galip gelenleri meydana getirmek için duaları, Tanrı'nın düşmanını yenmesi için duaları, çağı değiştiren duaları arzular. Kutsalların ve kilisenin duaları, şimdiki çağdan krallık çağına dönemsel değişimi etkileyen önemli bir faktördür (Luk. 18: 1-8; Va. 6: 9-10; 8: 3-5). Kendimizi bu tür dualara vermek için mutlaka Rab'bin güçlendirmesine ihtiyacımız var (Ef. 6:10).
 
Dear saints, the Lord wants to raise up a royal priesthood to join with Him as the ascended Intercessor in His heavenly ministry of intercession. With this in view, we urge you to continue our present round-the-clock global prayer through the end of this month, and we encourage you to invite others to join in this prayer. If you have not already done so, you can visit unceasinglypray.org to sign up for a time slot to pray. Those who sign up will receive a suggested prayer burden for each day via email. May the Lord do what He desires within us, and may our prayers lay the tracks for Him to carry out His heart’s desire on the earth.
 
Mesih'te Kardeşleriniz,
Rab'bin geri kazanışında hizmetin emektaşları