DZIEŃ 6

MODLITWA O EWANGELIĘ

Obj 6:1–2; Rz 2:4; Dz 26:20; Mk 1:15; 1 Tm 2:4a

Aby biały koń ewangelii biegł oraz by Bóg, który cierpliwie wszystkich znosi, przyprowadzał ludzi do nawrócenia, a oni zwrócili się ku Niemu i uwierzyli ewangelii według Jego pragnienia zbawienia wszystkich ludzi (Obj 6:1–2; Rz 2:4; Dz 26:20; Mk 1:15; 1 Tm 2:4a).

Obj 6:1–2 — I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci, i usłyszałem jedno z czterech żywych stworzeń, mówiące jak dźwięk grzmotu: Przyjdź. I zobaczyłem, a oto biały koń, a ten, który na nim siedzi, ma łuk; i dano mu koronę, i wyruszył zwyciężając i aby zwyciężać.

Rz 2:4 — Albo czy gardzisz bogactwem Jego życzliwości i wyrozumiałości, i cierpliwego znoszenia, nie wiedząc, że życzliwość Boga prowadzi cię do nawrócenia?

Dz 26:20 — Ale oznajmiałem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie, i po całej krainie Judei oraz poganom, aby się nawracali i zwracali ku Bogu, pełniąc czyny godne nawrócenia.

Mk 1:15 — I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boga. Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię.

1 Tm 2:4 — Który pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.