4. DEŇ: MODLITBA ZA TÝCH, KTORÍ MAJÚ AUTORITU

1Tim 2:2

Aby ľudia vo vysokom postavení mali múdrosť na plnenie svojich povinností a vládli spravodlivo podľa Boha, aby cirkev mohla pokračovať v pokoji a mieri (1Tim 2:2).

1Tim 2:2—za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.

Vytrvajte v modlitbe.