4. DEN: MODLITBA ZA TY KTEŘÍ MAJÍ AUTORITU

1Tim 2:2

Aby lidé ve vysokém postavení měli moudrost k plnění svých povinností a vládli spravedlivě podle Boha, aby církev mohla pokračovat v pokoji a míru (1Tm 2,2).

1 Tim. 2:2—On behalf of kings and all who are in high position, that we may lead a quiet and tranquil life in all godliness and gravity.

Vytrvejte v modlitbě.