DZIEŃ 4

MODLITWA ZA RZĄDZĄCYCH

1 Tm 2:2

O mądrość dla rządzących, by wywiązywali się ze swoich obowiązków i rządzili sprawiedliwie według Boga, żeby kościół mógł trwać w cichości i spokoju (1 Tm 2:2).

1 Tm 2:2 — Za królów i wszystkich, którzy są na wysokim stanowisku, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i powadze.

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.