Mt 24:40-47; Zj 21:2; 19:7-9

Aby svätí boli bdelí a rozumní a zakúšali všetko, čo je potrebné, aby boli "pripravení ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha" a aby boli "povolaní na Baránkovu svadobnú hostinu" (Mt 24:40-47; Zj 21:2; 19:7-9).

Mt 24:40-42—Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Mt 24:45-47—Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom.

Zj 21:2—A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi.

Zj 19:7, 9—Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila... Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov!

Vytrvajte v modlitbe.