20. DEŇ: MODLITBA ZA ZVIAZANIE NEPRIATEĽA

Mk 3:27; 1Jn 3:8; Zj 12:10-11; Lk 18:7

Aby bol nepriateľ zviazaný, aby boli zničené diela diabla, aby bol zničený žalobca bratov a aby boli pomstení svätí od protivníka (Mk 3:27; 1Jn 3:8; Zj 12:10-11; Lk 18:7).

Mk 3:27—Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného; len potom vylúpi mu dom.

1Jn 3:8—Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.

Zj 12:10-11—Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

Lk 18:7—Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním?

Vytrvajte v modlitbe.