DZIEŃ 20

MODLITWA O ZWIĄZANIE WROGA

Mk 3:27; 1 J 3:8; Obj 12:10–11; Łk 18:7

Aby wróg, szatan, został związany, dzieła diabła zniszczone, oskarżyciel braci zrzucony oraz by Bóg pomścił świętych, wziął odwet na ich przeciwniku (Mk 3:27; 1 J 3:8; Obj 12:10–11; Łk 18:7).

Mk 3:27 — Nikt jednak nie może wejść do domu mocarza i rozgrabić jego dóbr, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza; i wtedy rozgrabi jego dom.

1 J 3:8 — Ten, kto praktykuje grzech, jest z diabła, ponieważ diabeł od początku grzeszy. Na to Syn Boga został ujawniony, aby zniszczyć dzieła diabła.

Obj 12:10–11 — I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc. I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia duszewnego aż po śmierć.

Łk 18:7 — A czy Bóg z pewnością nie pomści swoich wybranych, którzy wołają do Niego dzień i noc, choć cierpliwie ich znosi?

Trwajcie niezłomnie w modlitwie.