19. DEŇ: MODLITBA ZA VÍŤAZOV

Zj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Aby svätí reagovali na Pánovo povolanie, boli zostavení ako víťazi, aby boli dispenzačným nástrojom, ktorý Pán použije pri zmene obdobia (Zj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5) , 10 – 11; 14:1-5).

Zj 3:21—Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne.

Zj 12:5—A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

Zj 12:10-11—Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

Vytrvajte v modlitbe.